Home Blogs giải bài toán cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, nhỏ đứng ăn uống năm con nằm ăn uống ba cha con già ăn uống một"" hỏi bao gồm bao nhiêu bé trâu mỗi loại?

Bạn đang xem: Trong kho tàng văn hóa dân gian việt nam có bài toán “trăm trâu trăm cỏ” sau đây:trăm trâu trăm cỏ,trâu đứng ăn nằm,trâu nằm ăn ba,lụ khụ trâu già,ba con một bó

*

Trâu đứng nạp năng lượng năm.Trâu nằm nạp năng lượng ba.Lụm khụm trâu già,Ba con một bó.Trăm trâu ăn uống cỏ.Trăm bó no nê.Hỏi cho giảng đề,Ngô nghê như điếc.Bạn đang xem: Giải vấn đề cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn năm nhỏ nằm ăn ba tía con già nạp năng lượng một"" hỏi có bao nhiêu nhỏ trâu từng loại?

(Ý việc : có một trăm bé trâu ăn uống hết một trăm bó cỏ. Mỗi nhỏ trâu đứng nạp năng lượng đưọc năm bó. Mỗi con trâu nằm ăn được bố bó và bố con trâu già thì chia nhau chỉ ăn đưọc một bó. Hỏi tất cả bao nhiêu con trâu đứng, từng nào con trâu nằm và bao nhiêu con trâu già).Bạn đã xem: Trăm trâu trăm cỏ trâu đứng ăn uống năm trâu nằm ăn ba lụ khụ trâu già ba trâu một bó


*

Xem thêm: Hp Elitebook 8470W Đánh Giá Hp Elitebook 8470W, Tư Vấn Giữa Hp Elitebook 8470W Và Laptop Hp 8540W

Trăm trâu, trăm cỏ( bao gồm 100 nhỏ trâu, 100 bó cỏ)

Trâu đứng ăn uống năm ( con đứngăn năm bó cỏ)

Trâu nằm ăn uống ba ( co trâu nằm nạp năng lượng ba bó cỏ)

Lụ khụ trâu già, ba con một bó( ba con trâu già nạp năng lượng hết một bó)

Hỏi tất cả bao nhiêu con mỗi các loại ?


*

Gọi D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:5D + 3N + G/3 = 100 giả sử sức ăn uống của mỗi các loại trâu tăng lên gấp 3 lần: đứng 15, nằm 9, già 1, số cỏ 100x3=300

15D + 9N + 1G = 300

giả sử từng con hạn chế ăn đi 1 bó cỏ. Bây giờ trâu già ko ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200

14D + 8N = 200(1)

Chia(1)cho 2: 7D + 4N = 100

(4N luôn chẵn đề nghị D phải chẵn; D cùng N đều>=1 buộc phải D 100) Nếu: D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4

(12x15 + 4x9 + G = 300) =>G = 84 D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11

(8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81 D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18

(4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78 D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)Đáp số:1).D=12 ; N=4 ; G=842).D=8 ; N=11 ; G=813).D=4 ; N=18 ; G=78

Đúng 0
bình luận (0)

CÂU 3:

Bài toán cổ:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm nạp năng lượng ba

Lụ khụ trâu già

Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lớp 5 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Bài toán cổ:

trăm trâu , trăm cỏ

Trâu đứng ăn uống năm

trâu nằm nạp năng lượng ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi tất cả bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm, trâu già?

Lớp 1 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

Trăm bó cỏ, trăm bé trâu,

Trâu đứng nạp năng lượng năm,

Trâu nằm nạp năng lượng ba,

Lụ khụ trâu già

Ba bé một bó.

Hỏi bao gồm bao nhiêu con trâu từng loại?

Lớp 4 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

Trăm bó cỏ, trăm con trâu

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già,

Hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 1 0 gởi Hủy

Giả sử mỗi bó cỏ được chia làm 3 bó cỏ con. Vậy có toàn bộ 300 bó cỏ con.Trâu đứng nạp năng lượng 15 bó, bé nằm ăn 9 bó, trâu già mỗi nhỏ 1 bó (cỏ con).Giả sử số trâu đứng là a, trâu nằm là b, trâu già là c (a,b,c nguyên dương). Ta gồm hệ:300=15a+9b+c (1)100= a+b+c (2)Từ (2) => c=100-a-b, vậy vào (1) được 200=14a+8b, suy ra 7a+4b=100.Vì 100 phân chia hết mang đến 4 phải 7a đề nghị chia hết cho 4. Suy ra a phân tách hết mang đến 4. Đặt a= 4t (t nguyên dương), ta có: 28t+4b=100=>7t+b=25 (3).Từ (3) suy ra 1Với t=1 có a=4, b=18, c=78Với t=2 gồm a=8,b=11,c=81Với t=3 bao gồm a=12,b=4,c=84KL: bài toán có 3 nghiệm đề cập trên

Đúng 0
comment (0)

Trăm con trâu trăm bó cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu nằm ăn uống ba

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi bao gồm bao nhiêu trâu mỗi các loại ?

Lớp 5 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

GỌI SỐ TRÂU ĐỨNG LÀ XSỐ TRÂU NẰM LÀ Y( x, y nằm trong n*)số trâu già là 100-(x+y)ta teo pt sau5x+3y+/3=10015x+9y+100-x-y=30014x+8y=2007x+4y=100ta có x bé dại hơn hoặc = 12 để thoả mãn điều kiện của bàithay x= 4 ta kiếm được y = 18 thoả mãntrâu đứng 4 bé nằm 18 bé già 78 con

Đúng 0
phản hồi (0)

"https://hanoitranserco.com.vn/Trăm bó cỏ,trăm bé trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu nằm nạp năng lượng ba,

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó"https://hanoitranserco.com.vn/.

Hỏi gồm bao nhiêu trâu từng loại?

Lớp 5 Toán 4 0 giữ hộ Hủy

Gọi x là trâu đứng, y là trâu nằm, z là trâu già (x,y,z là số tự nhiện 15*x + 9*y + z = 300 (2)

Lấy (2) trừ đi (1) ta bao gồm 14*x + 8*y = 200

7*y + 4*y = 100

y = 25 - x*7/4

y là số tự nhiên nên y x*7/4 Đúng 0
Đúng 0 Đúng 0 3 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 0