Bạn đang xem:

*
Hòa thượng thích Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nghiệp đạo" - Phần VIII">

Hòa thượng mê say Lệ Trang thuyết giảng: "Kinh Thập thiện nghiệp đạo" - Phần VIII

*
Trưởng lão Hoà thượng thích Trí Quảng thuyết giảng">

Trưởng lão Hoà thượng mê thích Trí Quảng thuyết giảng

*
Trưởng lão Hoà thượng mê say Trí Quảng thuyết giảng "Nhất trọng điểm niệm Phật sẽ có được an lạc"">

Trưởng lão Hoà thượng yêu thích Trí Quảng thuyết giảng "Nhất trung ương niệm Phật sẽ sở hữu an lạc"

*
Hoà thượng đam mê Lệ Trang thuyết giảng về ghê Thập thiện nghiệp đạo - Phần VII">

Hoà thượng ham mê Lệ Trang thuyết giảng về gớm Thập thiện nghiệp đạo - Phần VII

*
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng: Sự mầu nhiệm khi có tinh thần Tam bảo và giữ 5 giới">

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng: Sự mầu nhiệm khi có ý thức Tam bảo và giữ 5 giới

*
Hoà thượng ưng ý Lệ Trang thuyết giảng: "Noi gương hiếu thảo của Tôn trả Mục-kiền-liên"">

Hoà thượng yêu thích Lệ Trang thuyết giảng: "Noi gương hiếu hạnh của Tôn trả Mục-kiền-liên"


*

chùa Giác Ngộ cúng nhường nhịn 400 thẻ bảo hiểm cho Tăng Ni sinh trường Trung cung cấp Đại Tòng Lâm


Xem thêm: Điều Trị Vô Sinh Không Rõ Nguyên Nhân Của Cặp Vợ Chồng, Vô Sinh Không Rõ Nguyên Nhân: Những Điều Cần Biết

*

Bình Dương: tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng è cổ Nhân Tông nhập Niết-bàn


*

Trưởng lão HT.Thích Giác Quang: "Hội đồng chứng minh làm việc tác dụng sẽ góp GHPGVN phát triển"


*

Bình Thuận: tưởng niệm 714 năm ngày Đức Phật hoàng è Nhân Tông nhập Niết-bàn