MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

*
BỘ NỘI VỤ

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc

Số: 01/2011/TT-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

THÔNGTƯ

Hướngdẫn thể thức với kỹ thuật trình bày văn phiên bản hành chính

*

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng tư năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của cục Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng tư năm 2004 của chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về công tác văn thư,

Bộ Nội vụ chỉ dẫn thểthức và kỹ thuật trình bày văn bạn dạng hành chính như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tứ này hướng dẫnthể thức với kỹ thuật trình diễn văn bản hành chủ yếu và bản sao văn bản; được ápdụng đối với các phòng ban nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang quần chúng. # (sau đây gọi chunglà cơ quan, tổ chức).

Bạn đang xem: Bãi Bỏ Thông Tư 01/2011/Tt

Điều2. Thể thức văn phiên bản

Thể thức văn bạn dạng là tậphợp những thành phần cấu thành văn bản, bao hàm những thành phần chung áp dụngđối với các loại văn phiên bản và các thành phần bổ sung cập nhật trong đa số trường hòa hợp cụthể hoặc đối với một số loại văn bạn dạng nhất định theo luật tại Khoản3, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng bốn năm 2004 củaChính che về công tác làm việc văn thư và lý giải tại Thông bốn này.

Điều3. Kỹ thuật trình diễn văn phiên bản

Kỹ thuật trình bày vănbản pháp luật tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, đẳng cấp trình bày, định lề trangvăn bản, vị trí trình bày các yếu tắc thể thức, fonts chữ, khuôn khổ chữ, hình dạng chữvà các cụ thể trình bày khác, được áp dụng so với văn phiên bản soạn thảo trên máyvi tính cùng in ra giấy; văn phiên bản được soạn thảo bởi các cách thức hay phươngtiện kỹ thuật không giống hoặc văn bạn dạng được làm trên giấy mẫu in sẵn; ko áp dụngđối với văn bản được in thành sách, in lên trên báo, tập san và các loại ấn phẩmkhác.

Điều4. Fonts chữ trình bày văn bản

Phông chữ thực hiện trìnhbày văn phiên bản trên sản phẩm công nghệ vi tính là phông chữ giờ đồng hồ Việt của bộ mã ký tự Unicodetheo Tiêu chuẩn chỉnh Việt phái nam TCVN 6909:2001 .

Điều5. Khổ giấy, giao diện trình bày, định lề trang văn bạn dạng và vị trí trình bày

1. Khổ giấy

Văn phiên bản hành bao gồm đượctrình bày trên khung giấy khổ A4 (210 milimet x 297 mm).

Các văn bạn dạng như giấygiới thiệu, giấy biên dìm hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển được trình bày trênkhổ giấy A5 (148 milimet x 210 mm) hoặc trên giấy mẫu theo mẫu (khổ A5).

2. Hình dáng trình bày

Văn phiên bản hành thiết yếu đượctrình bày theo chiều lâu năm của trang giấy khổ A4 (định hướng bạn dạng in theo chiềudài).

Trường hợp văn bản vănbản có các bảng, biểu nhưng lại không được gia công thành những phụ lục riêng biệt thì văn bảncó thể được trình bày theo chiều rộng của trang giấy (định hướng bạn dạng in theochiều rộng).

3. Định lề trang văn bản(đối với khổ giấy A4)

Lề trên: phương pháp mép trêntừ 20 - 25 mm;

Lề dưới: phương pháp mép dướitừ trăng tròn - 25 mm;

Lề trái: cách mép tráitừ 30 - 35 mm;

Lề phải: biện pháp mép phảitừ 15 - đôi mươi mm.

4. Vị trí trình diễn cácthành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được tiến hành theo sơđồ sắp xếp các nhân tố thể thức văn phiên bản kèm theo Thông tư này (Phụ lục II).Vị trí trình bày các yếu tắc thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A5được áp dụng tương tự theo sơ đồ gia dụng tại Phụ lục trên.

Chương II

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Điều6. Quốc hiệu

1. Thể thức

Quốc hiệu ghi trên vănbản bao gồm 2 chiếc chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” và “Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc”.

2. Nghệ thuật trình bày

Quốc hiệu được trình bàytại ô số 1; chỉ chiếm khoảng một nửa trang giấy theo chiều ngang, sinh sống phía trên, bênphải.

Dòng vật dụng nhất: “CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, độ lớn chữ từ bỏ 12đến 13, dạng hình chữ đứng, đậm;

Dòng lắp thêm hai: “Độclập - thoải mái - Hạnh phúc” được trình diễn bằng chữ in thường, độ lớn chữ trường đoản cú 13đến 14 (nếu dòng đầu tiên cỡ chữ 12, thì chiếc thứ hai cỡ chữ 13; nếu dòng thứnhất khuôn khổ chữ 13, thì chiếc thứ hai khuôn khổ chữ 14), phong cách chữ đứng, đậm; được để canhgiữa dưới chiếc thứ nhất; vần âm đầu của các cụm từ bỏ được viết hoa, giữa các cụmtừ gồm gạch nối, gồm cách chữ; bên dưới có con đường kẻ ngang, nét liền, có độ dàibằng độ nhiều năm của dòng chữ (sử dụng lệnh Draw, không dùng lệnh Underline), cụthể:

*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộclập - tự do - hạnh phúc

Hai cái chữ bên trên đượctrình bày cách nhau loại đơn.

Điều7. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn phiên bản

1. Thể thức

Đối với các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; văn phòng và công sở Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Ủyban của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân những cấp; Đoàn Đạibiểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước,Tổng công ty 91 ko ghi cơ quan nhà quản.

Tên cơ quan, tổ chức banhành văn bản bao có tên của cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có) (đốivới các tổ chức khiếp tế hoàn toàn có thể là doanh nghiệp mẹ) và tên của cơ quan, tổ chức triển khai banhành văn bản.

a) thương hiệu của cơ quan, tổchức phát hành văn bản phải được ghi rất đầy đủ hoặc được viết tắt theo cách thức tạivăn bản thành lập, quy định tính năng nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức bộmáy, phê chuẩn, cấp thủ tục phép chuyển động hoặc thừa nhận tư giải pháp pháp nhân của cơquan, tổ chức có thẩm quyền, ví dụ:

*
*
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT nam giới

*
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

*
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

b) tên của cơ quan, tổchức căn bản trực tiếp có thể viết tắt những nhiều từ phổ biến như Ủy ban nhândân (UBND), Hội đồng quần chúng. # (HĐND), vn (VN), ví dụ:

*
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ NỘI VỤ

*
VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VN VIỆN DÂN TỘC HỌC

2. Nghệ thuật trình bày

Tên cơ quan, tổ chức triển khai banhành văn bạn dạng được trình bày tại ô số 2; chiếm khoảng một nửa trang giấy theo chiềungang, sống phía trên, mặt trái.

Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủquản thẳng được trình bày bằng chữ in hoa, cùng kích thước chữ như kích thước chữ của Quốchiệu, vẻ bên ngoài chữ đứng. Nếu tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản dài, hoàn toàn có thể trình bàythành những dòng.

Tên cơ quan, tổ chức triển khai banhành văn bản trình bày bằng văn bản in hoa, cùng cỡ chữ như độ lớn chữ của Quốc hiệu,kiểu chữ đứng, đậm, được để canh giữa bên dưới tên cơ quan, tổ chức chủ quản; phíadưới tất cả đường kẻ ngang, nét liền, bao gồm độ dài bởi từ 1/3 đến 50% độ dài của dòngchữ và đặt bằng vận so với loại chữ. Trường vừa lòng tên cơ quan, tổ chức ban hànhvăn bản dài hoàn toàn có thể trình bày thành những dòng, ví dụ:

*
BỘ NỘI VỤCỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Các loại chữ trên đượctrình bày phương pháp nhau dòng đơn.

Điều 8. Số, ký kết hiệu củavăn bản

1. Thể thức

a) Số của văn bạn dạng

Số của văn bạn dạng là số thứtự đăng ký văn bạn dạng tại văn thư của cơ quan, tổ chức. Số của văn phiên bản được ghibằng chữ số Ả-rập, bước đầu từ số 01 vào ngày đầu xuân năm mới và chấm dứt vào ngày 31tháng 12 mặt hàng năm.

b) ký hiệu của văn phiên bản

- cam kết hiệu của văn bạn dạng cótên loại bao hàm chữ viết tắt tên một số loại văn phiên bản theo bảng chữ viết tắt tên loạivăn phiên bản và bản sao hẳn nhiên Thông tư này (Phụ lục I) với chữ viết tắt thương hiệu cơquan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước (áp dụng so với chức danh quản trị nướcvà Thủ tướng chính phủ) ban hành văn bản, ví dụ:

Nghị quyết của thiết yếu phủban hành được ghi như sau: Số: …/NQ-CP

Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ phát hành được ghi như sau: Số: …/CT-TTg.

Quyết định của Thườngtrực Hội đồng nhân dân phát hành được ghi như sau: Số: …/QĐ-HĐND

Báo cáo của các ban củaHội đồng dân chúng được ghi như sau: Số …/BC-HĐND

- ký kết hiệu của công vănbao tất cả chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành côngvăn và chữ viết tắt tên đơn vị chức năng (vụ, phòng, ban, cỗ phận) soạn thảo hoặc chủ trìsoạn thảo công văn kia (nếu có), ví dụ:

Công văn của thiết yếu phủdo Vụ Hành chủ yếu Văn phòng chính phủ soạn thảo: Số: …/CP-HC.

Công văn của bộ Nội vụdo Vụ tổ chức triển khai Cán cỗ Bộ Nội vụ biên soạn thảo: Số: …/BNV-TCCB

Công văn của Hội đồngnhân dân tỉnh bởi Ban khiếp tế ngân sách chi tiêu soạn thảo: Số: …./HĐND-KTNS

Công văn của Ủy ban nhândân tỉnh vì chưng tổ chuyên viên (hoặc thư ký) theo dõi nghành nghề văn hóa - thôn hộisoạn thảo: Số: …/UBND-VX

Công văn của Sở Nội vụtỉnh bởi Văn chống Sở biên soạn thảo: Số: …/SNV-VP

Trường hợp các Hội đồng,các Ban hỗ trợ tư vấn của cơ quan được áp dụng con lốt của ban ngành để ban hành văn bảnvà Hội đồng, Ban được ghi là “cơ quan” ban hành văn bạn dạng thì cần lấy số của Hộiđồng, Ban, ví dụ quyết định số 01 của Hội đồng thi tuyển chọn công chức cỗ Nội vụđược trình diễn như sau:

*
BỘ NỘI VỤHỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Số: 01/QĐ-HĐTTCC

Việc ghi ký hiệu côngvăn do ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phát hành bao tất cả chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổchức ban hành công văn với chữ viết tắt tên nghành nghề dịch vụ (các nghành nghề được quy địnhtại Mục 2, Mục 3, Chương IV, Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânnăm 2003) được giải quyết trong công văn.

Chữ viết tắt tên cơquan, tổ chức và những đơn vị trong những cơ quan, tổ chức triển khai hoặc nghành nghề (đối vớiUBND cung cấp huyện, cấp xã) vì chưng cơ quan, tổ chức quy định ráng thể, bảo đảm ngắn gọn,dễ hiểu.

2. Chuyên môn trình bày

Số, cam kết hiệu của văn bảnđược trình bày tại ô số 3, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức banhành văn bản.

Từ “Số” được trình bàybằng chữ in thường, cam kết hiệu bằng chữ in hoa, kích cỡ chữ 13, hình dáng chữ đứng; sau trường đoản cú “Số”có vết hai chấm; với các số nhỏ dại hơn 10 đề xuất ghi thêm số 0 phía trước; giữa sốvà ký kết hiệu văn phiên bản có lốt gạch chéo cánh (/), giữa những nhóm chữ viết tắt ký kết hiệu vănbản tất cả dấu gạch nối (-) không biện pháp chữ, ví dụ:

Số: 15/QĐ-HĐND (Quyếtđịnh của sở tại Hội đồng nhân dân);

Số: 19/HĐND-KTNS (Côngvăn của trực thuộc Hội đồng nhân dân bởi vì Ban gớm tế chi phí soạn thảo);

Số: 23/BC-BNV (Báo cáocủa cỗ Nội vụ);

Số: 234/SYT-VP (Công văncủa Sở Y tế bởi Văn chống soạn thảo).

Điều9. Địa danh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn phiên bản

1. Thể thức

a) Địa danh ghi trên vănbản là tên thường gọi chính thức của đơn vị hành bao gồm (tên riêng của tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh; xã, phường,thị trấn) địa điểm cơ quan, tổ chức đóng trụ sở; so với những đơn vị hành chínhđược đặt tên theo thương hiệu người, bằng văn bản số hoặc sự kiện lịch sử dân tộc thì cần ghi têngọi tương đối đầy đủ của đơn vị hành chính đó, rõ ràng như sau:

- Địa danh ghi bên trên vănbản của các cơ quan, tổ chức Trung ương là tên của tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương vị trí cơ quan, tổ chức đóng trụ sở, ví dụ:

Văn bạn dạng của bộ Công thương,của công ty Điện lực 1 thuộc tập đoàn lớn Điện lực việt nam (có trụ sở tại thànhphố Hà Nội): Hà Nội,

Văn bản của ngôi trường Caođẳng quản ngại trị kinh doanh thuộc bộ Tài bao gồm (có trụ trực thuộc thị trấn Như Quỳnh,huyện Mỹ Văn, thức giấc Hưng Yên): Hưng Yên,

Văn bạn dạng của Viện Hảidương học thuộc Viện khoa học và công nghệ Việt nam (có trụ sở tại thành phốNha Trang, tỉnh giấc Khánh Hòa): Khánh Hòa,

Văn bạn dạng của cục Thuếtỉnh bình dương thuộc Tổng viên Thuế (có trụ trực thuộc thị làng Thủ Dầu Một, tỉnhBình Dương): Bình Dương,

- Địa danh ghi trên vănbản của những cơ quan, tổ chức cấp tỉnh:

+ Đối với các thành phốtrực nằm trong Trung ương: là tên của tp trực thuộc Trung ương, ví dụ:

Văn bản của Ủy ban nhândân thành phố hà nội và của các sở, ban, ngành nằm trong thành phố: Hà Nội, củaỦy ban nhân dân tp.hcm và của những sở, ban, ngành nằm trong thànhphố: tp Hồ Chí Minh,

+ Đối với những tỉnh làtên của tỉnh, ví dụ:

Văn bạn dạng của Ủy ban nhândân tỉnh hải dương và của các sở, ban, ngành ở trong tỉnh (có trụ trực thuộc thànhphố Hải Dương, tỉnh Hải Dương): Hải Dương, của Ủy ban quần chúng. # tỉnhQuảng Ninh và của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (có trụ sở tại tp HạLong, tỉnh Quảng Ninh): Quảng Ninh, của Ủy ban dân chúng tỉnh Lâm Đồng vàcủa những sở, ban, ngành nằm trong tỉnh (có trụ sở tại tp Đà Lạt, tỉnh giấc LâmĐồng): Lâm Đồng,

Trường hợp địa danh ghitrên văn phiên bản của cơ quan tp thuộc tỉnh mà lại tên thành phố trùng cùng với têntỉnh thì ghi thêm nhị chữ thành phố (TP.), ví dụ:

Văn bạn dạng của Ủy ban nhândân thành phố hà tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và của các phòng, ban thuộc thành phố: TP.Hà Tĩnh,

- Địa danh ghi bên trên vănbản của những cơ quan, tổ chức cấp huyện là tên gọi của huyện, quận, thị xã, thànhphố trực thuộc tỉnh, ví dụ:

Văn phiên bản của Ủy ban nhândân huyện Sóc tô (thành phố Hà Nội) và của những phòng, ban trực thuộc huyện: SócSơn,

Văn bạn dạng của Ủy ban nhândân quận đụn Vấp (thành phố hồ nước Chí Minh), của những phòng, ban thuộc quận: GòVấp,

Văn bản của Ủy ban nhândân thị làng mạc Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và của những phòng, ban thuộc thị xã: BàRịa,

- Địa danh ghi trên vănbản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng và của các tổ chức cung cấp xã là tên củaxã, phường, thị xã đó, ví dụ:

Văn bản của Ủy ban nhândân thôn Kim Liên (huyện phái nam Đàn, tỉnh Nghệ An): Kim Liên,

Văn bản của Ủy ban nhândân phường Điện Biên tủ (quận cha Đình, TP. Hà Nội): Phường Điện Biên Phủ,

- Địa danh ghi trên vănbản của các cơ quan, tổ chức và đơn vị vũ trang quần chúng thuộc phạm vi quản ngại lýcủa bộ Công an, bộ Quốc phòng được tiến hành theo phép tắc của pháp luật và quyđịnh rõ ràng của cỗ Công an, bộ Quốc phòng.

b) Ngày, tháng, năm banhành văn phiên bản

Ngày, tháng, năm banhành văn bạn dạng là ngày, tháng, năm văn phiên bản được ban hành.

Ngày, tháng, năm banhành văn phiên bản phải được viết đầy đủ; các số chỉ ngày, tháng, năm sử dụng chữ sốẢ-rập; đối với những số chỉ ngày nhỏ dại hơn 10 với tháng 1, 2 đề xuất ghi thêm số 0 ởtrước, nạm thể:

Thành phố hồ Chí Minh,ngày 05 tháng 02 năm 2009

Quận 1, ngày 10 tháng 02năm 2010

2. Kỹ thuật trình bày

Địa danh và ngày, tháng,năm ban hành văn bản được trình diễn trên cùng một mẫu với số, ký kết hiệu văn bản,tại ô số 4, bằng chữ in thường, độ lớn chữ trường đoản cú 13 mang lại 14, hình dạng chữ nghiêng; những chữcái đầu của địa danh phải viết hoa; sau địa điểm có vệt phẩy; địa danh và ngày,tháng, năm được đặt canh giữa bên dưới Quốc hiệu.

Điều10. Tên một số loại và trích yếu văn bản của văn phiên bản

1. Thể thức

Tên các loại văn bản là têncủa từng một số loại văn bạn dạng do cơ quan, tổ chức triển khai ban hành. Khi phát hành văn bạn dạng đềuphải ghi tên loại, trừ công văn.

Trích yếu câu chữ củavăn phiên bản là một câu gọn nhẹ hoặc một cụm từ làm phản ánh bao hàm nội dung nhà yếucủa văn bản.

2. Kỹ thuật trình bày

Tên nhiều loại và trích yếunội dung của những loại văn phiên bản có ghi tên nhiều loại được trình diễn tại ô số 5a; tênloại văn bản (nghị quyết, quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình và những loạivăn phiên bản khác) được đặt canh giữa bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng,đậm; trích yếu ngôn từ văn bạn dạng được đặt canh giữa, ngay dưới tên nhiều loại văn bản,bằng chữ in thường, kích thước chữ 14, phong cách chữ đứng, đậm; bên dưới trích yếu bao gồm đườngkẻ ngang, nét liền, tất cả độ dài bằng từ 1/3 đến một nửa độ lâu năm của cái chữ cùng đặtcân đối so với cái chữ, ví dụ:

*
QUYẾT ĐỊNHVề vấn đề điều cồn cán bộ

Trích yếu câu chữ côngvăn được trình diễn tại ô số 5b, sau chữ “V/v” bằng chữ in thường, kích thước chữ từ 12đến 13, loại chữ đứng; được để canh giữa bên dưới số và ký kết hiệu văn bản, biện pháp dòng6pt với số và ký hiệu văn bản, ví dụ:

Số: 72/VTLTNN-NVĐP

V/v chiến lược kiểm tracông tác văn thư, tàng trữ năm 2009

Điều11. Văn bản văn bản

1. Thể thức

a) văn bản văn bạn dạng làthành phần đa phần của văn bản.

Nội dung văn bản phảibảo đảm đông đảo yêu cầu cơ phiên bản sau:

- tương xứng với hình thứcvăn phiên bản được sử dụng;

- cân xứng với mặt đường lối,chủ trương, chính sách của Đảng; phù hợp với phương pháp của pháp luật;

- Được trình bày ngắngọn, rõ ràng, bao gồm xác;

- Sử dụng ngôn từ viết,cách biểu đạt đơn giản, dễ hiểu;

- dùng từ ngữ tiếng việt nam phổ thông (không dùng từ ngữ địa phương với từ ngữ quốc tế nếu khôngthực sự bắt buộc thiết). Đối với thuật ngữ trình độ chuyên môn cần khẳng định rõ ngôn từ thìphải được phân tích và lý giải trong văn bản;

- Chỉ được viết tắtnhững từ, các từ thông dụng, hầu như từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu. Đốivới số đông từ, các từ được thực hiện nhiều lần vào văn phiên bản thì rất có thể viết tắt,nhưng các chữ viết tắt lần đầu tiên của từ, các từ phải được đặt trong dấu ngoặc đơnngay sau từ, các từ đó;

- lúc viện dẫn lần đầuvăn bạn dạng có liên quan, đề xuất ghi rất đầy đủ tên loại, số, ký hiệu văn bản, ngày,tháng, năm ban hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản, trích yếunội dung văn bản (đối với mức sử dụng và pháp lệnh chỉ ghi tên nhiều loại và thương hiệu của luật, pháplệnh), ví dụ: “… được giải pháp tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về công tác làm việc văn thư”; trong những lần chứng dẫn tiếp theo,chỉ ghi tên loại và số, ký kết hiệu của văn bản đó;

- Viết hoa trong văn bảnhành chính được thực hiện theo Phụ lục VI - phương tiện viết hoa trong văn bảnhành chính.

b) bố cục tổng quan của văn phiên bản

Tùy theo thể nhiều loại và nộidung, văn bản có thể có phần căn cứ pháp lý để ban hành, phần mở đầu và bao gồm thểđược bố cục tổng quan theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm hoặc được phân chia thànhcác phần, mục từ phệ đến bé dại theo một trình tự tuyệt nhất định, ráng thể:

- nghị quyết (cá biệt):theo điều, khoản, điểm hoặc theo khoản, điểm;

- đưa ra quyết định (cá biệt):theo điều, khoản, điểm; các quy chế (quy định) phát hành kèm theo quyết định:theo chương, mục, điều, khoản, điểm;

- thông tư (cá biệt):theo khoản, điểm;

- Các bề ngoài văn bảnhành bao gồm khác: theo phần, mục, khoản, điểm hoặc theo khoản, điểm.

Đối với các hình thứcvăn bản được bố cục theo phần, chương, mục, điều thì phần, chương, mục, điềuphải gồm tiêu đề.

2. Kỹ thuật trình diễn

Nội dung văn phiên bản đượctrình bày trên ô số 6.

Phần ngôn từ (bản văn)được trình bày bằng chữ in hay (được dàn đầy đủ cả nhị lề), phong cách chữ đứng; cỡchữ trường đoản cú 13 cho 14 (phần lời văn vào một văn phiên bản phải sử dụng cùng một kích cỡ chữ);khi xuống dòng, chữ đầu dòng nên phải lùi vào từ bỏ 1cm mang lại 1,27cm (1 defaulttab); khoảng cách giữa các đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảngcách giữa các dòng hay phương pháp dòng (line spacing) chọn về tối thiểu từ biện pháp dòng đơn(single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing) trở lên; khoảng tầm cáchtối đa giữa những dòng là 1,5 loại (1,5 lines).

Đối với phần nhiều văn bản cóphần căn cứ pháp lý để phát hành thì sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòngcó vết “chấm phẩy”, riêng căn cứ cuối cùng xong xuôi bằng dấu “phẩy”.

Trường hợp nội dung vănbản được bố cục tổng quan theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm thì trình diễn nhưsau:

- Phần, chương: từ bỏ “Phần”,“Chương” và số lắp thêm tự của phần, chương được trình bày trên một loại riêng, canhgiữa, bằng văn bản in thường, kích cỡ chữ tự 13 cho 14, hình trạng chữ đứng, đậm. Số sản phẩm công nghệ tựcủa phần, chương sử dụng chữ số La Mã. Title (tên) của phần, chương được trìnhbày ngay lập tức dưới, canh giữa, bằng văn bản in hoa, kích thước chữ tự 13 mang lại 14, giao diện chữ đứng,đậm;

- Mục: từ “Mục” và sốthứ tự của mục được trình bày trên một mẫu riêng, canh giữa, bằng văn bản inthường, kích cỡ chữ từ 13 đến 14, hình dạng chữ đứng, đậm. Số sản phẩm công nghệ tự của mục sử dụng chữ sốẢ - rập. Tiêu đề của mục được trình diễn ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa,cỡ chữ từ 12 mang đến 13, hình trạng chữ đứng, đậm;

- Điều: từ “Điều”, sốthứ tự với tiêu đề của điều được trình bày bằng chữ in thường, cách lề trái 1default tab, số trang bị tự của điều sử dụng chữ số Ả-rập, sau số máy tự gồm dấu chấm;cỡ chữ bởi cỡ chữ của phần lời văn (13-14), hình dáng chữ đứng, đậm;

- Khoản: Số trang bị tự những khoảntrong mỗi mục sử dụng chữ số Ả-rập, sau số lắp thêm tự gồm dấu chấm, cỡ chữ số bởi cỡchữ của phần lời văn (13-14), hình dạng chữ đứng; ví như khoản bao gồm tiêu đề, số sản phẩm tự vàtiêu đề của khoản được trình bày trên một mẫu riêng, bằng chữ in thường, cỡchữ bởi cỡ chữ của phần lời văn (13-14), phong cách chữ đứng;

- Điểm: vật dụng tự các điểmtrong mỗi khoản dùng những chữ cái tiếng Việt theo trang bị tự abc, sau gồm dấu đóngngoặc đơn, bằng chữ in thường, khuôn khổ chữ bởi cỡ chữ của phần lời văn (13-14),kiểu chữ đứng.

Trường hợp ngôn từ vănbản được phân chia thành các phần, mục, khoản, điểm thì trình diễn như sau:

- Phần (nếu có): trường đoản cú “Phần”và số vật dụng tự của phần được trình diễn trên một cái riêng, canh giữa, bởi chữin thường, cỡ chữ tự 13 mang đến 14, hình trạng chữ đứng, đậm; số vật dụng tự của phần cần sử dụng chữsố La Mã. Title của phần được trình diễn ngay dưới, canh giữa, bằng chữ inhoa, kích thước chữ tự 13 đến 14, thứ hạng chữ đứng, đậm;

- Mục: Số sản phẩm tự các mụcdùng chữ số La Mã, sau gồm dấu chấm với được trình bày cách lề trái 1 defaulttab; tiêu đề của mục được trình diễn cùng một hàng với số vật dụng tự, bằng văn bản inhoa, độ lớn chữ trường đoản cú 13 đến 14, loại chữ đứng, đậm;

- Khoản: Số vật dụng tự những khoảntrong mỗi mục dùng chữ số Ả-rập, sau số trang bị tự tất cả dấu chấm, kích cỡ chữ số bởi cỡchữ của phần lời văn (13-14), thứ hạng chữ đứng; trường hợp khoản gồm tiêu đề, số vật dụng tự vàtiêu đề của khoản được trình diễn trên một mẫu riêng, bằng văn bản in thường, cỡchữ bởi cỡ chữ của phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng, đậm;

- Điểm trình diễn nhưtrường hợp câu chữ văn bản được bố cục tổng quan theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm.

Điều12. Quyền hạn, chức vụ, bọn họ tên với chữ cam kết của người dân có thẩm quyền

1. Thể thức

a) câu hỏi ghi quyền hạncủa bạn ký được tiến hành như sau:

- trường hợp ký kết thay mặttập thể thì bắt buộc ghi chữ viết tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên đồng chí lãnhđạo hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức, ví dụ:

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

- ngôi trường hợp cam kết thayngười đứng đầu cơ quan, tổ chức thì buộc phải ghi chữ viết tắt “KT.” (ký thay) vàotrước dịch vụ của người đứng đầu, ví dụ:

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Trường hợp cấp phó đượcgiao phụ trách thì thực hiện như cấp cho phó ký thay cung cấp trưởng;

- ngôi trường hợp cam kết thừalệnh thì đề nghị ghi chữ viết tắt “TL.” (thừa lệnh) vào trước chuyên dụng cho của tín đồ đứngđầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:

TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG

- trường hợp cam kết thừa ủyquyền thì đề nghị ghi chữ viết tắt “TUQ.” (thừa ủy quyền) vào trước công tác củangười đứng đầu cơ quan, tổ chức, ví dụ:

TUQ. GIÁM ĐỐCTRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

b) dùng cho của fan ký

Chức vụ ghi bên trên văn bảnlà chức vụ lãnh đạo chấp thuận của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; chỉghi dịch vụ như bộ trưởng liên nghành (Bộ trưởng, chủ nhiệm), sản phẩm công nghệ trưởng, công ty tịch, Phó Chủtịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v…, không ghinhững dùng cho mà công ty nước không phương pháp như: cung cấp phó thường xuyên trực, cung cấp phó phụtrách, v.v…; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ những văn bản liên tịch, vănbản bởi vì hai hay các cơ quan, tổ chức triển khai ban hành; việc ký vượt lệnh, ký thừa ủyquyền do các cơ quan, tổ chức quy định rõ ràng bằng văn bản.

Chức danh ghi bên trên vănbản do những tổ chức tư vấn (không thuộc cơ cấu tổ chức tổ chức của phòng ban được quy địnhtại ra quyết định thành lập; quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cơ cấu tổchức của cơ quan) ban hành là chức danh lãnh đạo của tín đồ ký văn bạn dạng trong banhoặc hội đồng. Đối với đều ban, hội đồng ko được phép áp dụng con vệt củacơ quan, tổ chức thì chỉ ghi chức danh của tín đồ ký văn bạn dạng trong ban hoặc hộiđồng, ko được ghi chức vụ trong cơ quan, tổ chức.

Chức vụ (Chức danh) củangười cam kết văn phiên bản do hội đồng hoặc ban chỉ huy của công ty nước phát hành mà lãnh đạoBộ xây đắp làm trưởng phòng ban hoặc Phó Trưởng ban, chủ tịch hoặc Phó quản trị Hộiđồng được ghi như sau, ví dụ:

TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu của cục Xây dựng)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Nguyễn Văn A

KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN

(Chữ ký, dấu của bộ Xây dựng)

THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG trằn Văn B

Chức vụ (Chức danh) củangười ký kết văn phiên bản do hội đồng hoặc ban của cục Xây dựng phát hành mà trang bị trưởng BộXây dựng thống trị tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban, lãnh đạo những Cục, Vụ ở trong BộXây dựng có tác dụng Phó chủ tịch Hội đồng hoặc Phó trưởng ban được ghi như sau, ví dụ:

TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH

(Chữ ký, dấu của bộ Xây dựng)

THỨ TRƯỞNG trằn Văn B

KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN

(Chữ ký, dấu của cục Xây dựng)

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Lê Văn C

c) chúng ta tên bao hàm họ,tên đệm (nếu có) cùng tên của tín đồ ký văn phiên bản

Đối với văn phiên bản hànhchính, trước chúng ta tên của người ký, không ghi học hàm, học tập vị và các danh hiệudanh dự khác. Đối cùng với văn bạn dạng giao dịch; văn bản của các tổ chức sự nghiệp giáodục, y tế, công nghệ hoặc lực lượng trang bị được ghi thêm học hàm, học tập vị, quânhàm.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu C1 Châu Âu - Sự Hình Thành Uefa Champions League

2. Kỹ thuật trình diễn

Quyền hạn, chức vụ củangười ký kết được trình bày tại ô số 7a; chuyên dụng cho khác của bạn ký được trình bàytại ô số 7b; các chữ viết tắt quyền lợi và nghĩa vụ như: “TM.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.” hoặcquyền hạn và chức vụ của bạn ký được trình bày chữ in hoa, độ lớn chữ từ 13 đến14, phong cách chữ đứng, đậm.

Họ tên của tín đồ ký vănbản được trình bày tại ô số 7b; bằng chữ in thường, cỡ chữ từ bỏ 13 mang đến 14, kiểuchữ đứng, đậm, được để canh giữa so với quyền hạn, chức vụ của fan ký.

Chữ cam kết của người dân có thẩmquyền được trình bày tại ô số 7c.

Điều13. Dấu của cơ quan, tổ chức triển khai

1. Vấn đề đóng vết trênvăn bản được thực hiện theo chế độ tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng tư năm 2004 của chính phủ vềcông tác văn thư và phép tắc của lao lý có liên quan; câu hỏi đóng dấu sát laiđối với văn bản, tài liệu siêng ngành cùng phụ lục cố nhiên được triển khai theoquy định trên Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

2. Vệt của cơ quan, tổchức được trình bày tại ô số 8; dấu gần kề lai được đóng vào lúc giữa mép phảicủa văn bản hoặc phụ lục văn bản, quấn lên một trong những phần các tờ giấy; mỗi lốt đóngtối nhiều 05 trang văn bản.

Điều14. Khu vực nhận

1. Thể thức

Nơi nhận xác minh nhữngcơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân nhận văn bạn dạng và có nhiệm vụ như nhằm xemxét, giải quyết; nhằm thi hành; để kiểm tra, giám sát; nhằm báo cáo; để trao đổicông việc; nhằm biết và để lưu.

Nơi nhận phải được xácđịnh ví dụ trong văn bản. địa thế căn cứ quy định của pháp luật; căn cứ chức năng,nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và tình dục công tác; căn cứ yêu cầugiải quyết công việc, đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo cótrách nhiệm khuyến nghị những cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá thể nhận văn bảntrình tín đồ ký văn phiên bản quyết định.

Đối với văn phiên bản chỉ gửicho một số đối tượng cụ thể thì đề xuất ghi thương hiệu từng cơ quan, tổ chức, cá nhânnhận văn bản; so với văn bản được gửi cho một hoặc một vài nhóm đối tượng người dùng nhấtđịnh thì nơi nhận ra ghi chung, ví dụ:

- các Bộ, ban ngành ngangBộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ;

- Ủy ban dân chúng cáctỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương;

Đối với hầu như văn bạn dạng cóghi thương hiệu loại, khu vực nhận bao hàm từ “Nơi nhận” với phần liệt kê những cơ quan, tổchức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản.

Đối cùng với công văn hànhchính, nơi nhận bao hàm hai phần:

- Phần trước tiên bao gồmtừ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức triển khai hoặc đơn vị, cá nhân trựctiếp xử lý công việc;

- Phần sản phẩm hai bao gồmtừ “Nơi nhận”, bên dưới là từ “Như trên”, tiếp sau là tên các cơ quan, tổchức, đơn vị và cá thể có liên quan khác thừa nhận văn bản.

2. Kỹ thuật trình diễn

Nơi nhận thấy trình bàytại ô số 9a cùng 9b.

Phần địa điểm nhận trên ô số9a được trình diễn như sau:

- từ bỏ “Kính gửi” với têncác cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể nhận văn phiên bản được trình diễn bằng chữ inthường, độ lớn chữ tự 13 đến 14, vẻ bên ngoài chữ đứng;

- Sau từ “Kính gửi” códấu hai chấm; trường hợp công văn gửi cho 1 cơ quan, tổ chức triển khai hoặc một cá nhân thì từ“Kính gửi” với tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể được trình bày trên cùng mộtdòng; trường hợp công văn gửi mang lại hai cơ quan, tổ chức hoặc cá thể trở lên thìxuống dòng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, cá thể hoặc mỗi team cơ quan, tổ chức,cá nhân được trình diễn trên một mẫu riêng, đầu dòng có gạch đầu dòng, cuốidòng gồm dấu chấm phẩy, cuối dòng sau cùng có vết chấm; những gạch đầu loại đượctrình bày thẳng mặt hàng với nhau dưới vệt hai chấm.

Phần vị trí nhận trên ô số9b (áp dụng chung so với công văn hành chủ yếu và những loại văn bạn dạng khác) đượctrình bày như sau:

- từ bỏ “Nơi nhận” đượctrình bày bên trên một loại riêng (ngang hàng với loại chữ “quyền hạn, chức vụ củangười ký” và liền kề lề trái), sau có dấu hai chấm, bằng văn bản in thường, cỡ chữ 12,kiểu chữ nghiêng, đậm;

- Phần liệt kê các cơquan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân nhận văn bạn dạng được trình diễn bằng chữ inthường, kích cỡ chữ 11, hình trạng chữ đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhânhoặc mỗi nhóm cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nhận văn bạn dạng được trình bày trên mộtdòng riêng, đầu dòng tất cả gạch đầu cái sát lề trái, cuối dòng bao gồm dấu chấm phẩu;riêng mẫu cuối cùng bao gồm chữ “Lưu” sau có dấu nhị chấm, tiếp theo là chữviết tắt “VT” (Văn thư cơ quan, tổ chức), lốt phẩy, chữ viết tắt tên solo vị(hoặc bộ phận) soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản lưu (chỉ vào trường thích hợp cầnthiết), cuối cùng là dấu chấm.

Điều15. Những thành phần khác

1. Thể thức

a) vệt chỉ mức độ mật

Việc xác định và đóngdấu độ mật (tuyệt mật, tối mật hoặc mật), lốt thu hồi so với văn bản có nộidung kín đáo nhà nước được triển khai theo phương pháp tại Điều 5, 6,7, 8 của Pháp lệnh bảo đảm an toàn bí mật công ty nước năm 2000.

b) lốt chỉ mức độ khẩn

Tùy theo mức độ nên đượcchuyển phát nhanh, văn bạn dạng được xác định độ khẩn theo tư mức sau: khẩn, thượngkhẩn, hỏa tốc, hỏa tốc hẹn giờ; lúc soạn thảo văn phiên bản có đặc thù khẩn, đối kháng vịhoặc cá thể soạn thảo văn bạn dạng đề xuất mức độ khẩn trình fan ký văn bản quyếtđịnh.

c) Đối với rất nhiều văn bảncó phạm vi, đối tượng người sử dụng được phổ biến, sử dụng hạn chế, sử dụng các hướng dẫn vềphạm vi lưu giữ hành như “TRẢ LẠI sau khoản thời gian HỌP (HỘI NGHỊ)”, “XEM dứt TRẢ LẠI”, “LƯUHÀNH NỘI BỘ”.

d) Đối với công văn,ngoài những thành phần được quy định hoàn toàn có thể bổ sung showroom cơ quan, tổ chức; địachỉ thư năng lượng điện tử (E-Mail); số năng lượng điện thoại, số Telex, số Fax; showroom trang thôngtin điện tử (Website).

đ) Đối với phần nhiều văn bảncần được cai quản chặt chẽ về số lượng phiên bản phát hành phải có ký hiệu fan đánhmáy với số lượng phiên bản phát hành.

e) Trường hòa hợp văn phiên bản cóphụ lục hẳn nhiên thì trong văn bạn dạng phải có chỉ dẫn về phụ lục đó. Phụ lục vănbản phải gồm tiêu đề; văn bạn dạng có từ nhị phụ lục trở lên trên thì các phụ lục phảiđược đặt số thứ tự bằng chữ số La Mã.

g) Văn phiên bản có hai trangtrở lên thì bắt buộc đánh số trang bằng chữ số Ả-rập.

2. Nghệ thuật trình bày

a) vệt chỉ mức độ mật

Con dấu các độ mật(TUYỆT MẬT, TỐI MẬT hoặc MẬT) cùng dấu thu hồi được khắc sẵn theo phương tiện tại Mục 2 Thông tư số 12/2002/TT-BCA ngày 13 tháng 9 năm 2002 hướngdẫn triển khai Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh bảo đảm an toàn bí mật bên nước năm 2000. Lốt độ mật được đóng góp vào ô số10a, dấu thu hồi được đóng vào ô số 11.

b) dấu chỉ mức độ khẩn

Con dấu các độ khẩn đượckhắc sẵn hình chữ nhật có size 30mm x 8mm, 40mm x 8mm cùng 20mm x 8mm, trênđó những từ “KHẨN”, “THƯỢNG KHẨN”, “HỎA TỐC” cùng “HỎA TỐC HẸN GIỜ” trình diễn bằngchữ in hoa, font chữ Times New Roman độ lớn chữ trường đoản cú 13 mang đến 14, dạng hình chữ đứng, đậmvà đặt phẳng phiu trong khung người chữ nhật viền đơn. Vết độ khẩn được đóng góp vào ôsố 10b. Mực để đóng dấu độ khẩn dùng red color tươi.

c) Các hướng dẫn về phạmvi giữ hành

Các chỉ dẫn về phạm vilưu hành trình diễn tại ô số 11; những cụm từ bỏ “TRẢ LẠI sau thời điểm HỌP (HỘI NGHỊ)”, “XEMXONG TRẢ LẠI”, “LƯU HÀNH NỘI BỘ” trình bày bằng vận trong một khung người chữ nhậtviền đơn, bằng văn bản in hoa, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho 14, kiểuchữ đứng, đậm.

d) Địa chỉ cơ quan, tổchức; showroom thư điện tử (E-Mail); số năng lượng điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉTrang tin tức điện tử (Website).

Các nhân tố này được trìnhbày trên ô số 14 trang trước tiên của văn bản, bằng văn bản in thường, kích thước chữ trường đoản cú 11đến 12, vẻ bên ngoài chữ đứng, dưới một con đường kẻ nét liền kéo dài hết chiều ngang củavùng trình diễn văn bản.

đ) cam kết hiệu fan đánhmáy cùng số lượng bản phát hành

Được trình bày tại ô số13; cam kết hiệu bằng văn bản in hoa, số lượng bạn dạng bằng chữ số Ả-rập, cỡ chữ 11, kiểuchữ đứng.

e) Phụ lục văn bạn dạng

Phụ lục văn phiên bản đượctrình bày trên các trang riêng; trường đoản cú “Phụ lục” cùng số lắp thêm tự của phụ lục đượctrình bày thành một loại riêng, canh giữa, bằng văn bản in thường, khuôn khổ chữ 14, kiểuchữ đứng, đậm; thương hiệu phụ lục được trình diễn canh giữa, bằng văn bản in hoa, kích thước chữ từ13 đến 14, phong cách chữ đứng, đậm.

g) Số trang văn phiên bản

Số trang được trình bàytại góc cần ở chân trang giấy (phần footer) bằng chữ số Ả-rập, khuôn khổ chữ 13-14,kiểu chữ đứng, không viết số trang thứ nhất. Số trang của phụ lục được đánh sốriêng theo từng phụ lục.

Mẫu chữ và bỏ ra tiếttrình bày các thành phần thể thức văn bạn dạng được minh họa tại Phụ lục IV kèm theoThông bốn này.

Mẫu trình bày một sốloại văn bạn dạng hành chủ yếu được minh họa trên Phụ lục V cố nhiên Thông tứ này.

Chương III

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO

Điều16. Thể thức bản sao

Thể thức phiên bản sao baogồm:

1. Vẻ ngoài sao

“SAO Y BẢN CHÍNH” hoặc “TRÍCHSAO” hoặc “SAO LỤC”.

2. Tên cơ quan, tổ chứcsao văn bạn dạng

3. Số, ký kết hiệu bạn dạng saobao bao gồm số trang bị tự đăng ký được tấn công chung cho những loại bạn dạng sao bởi cơ quan, tổchức thực hiện và chữ viết tắt thương hiệu loại phiên bản sao theo Bảng chữ viết tắt tên loạivăn phiên bản và bản sao tất nhiên Thông tư này (Phụ lục I). Số được ghi bằng văn bản sốẢ-rập, bước đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và ngừng vào ngày 31 tháng 12 hàngnăm.

4. Các thành phần thểthức khác của bạn dạng sao văn phiên bản gồm địa danh và ngày, tháng, năm sao; quyền hạn,chức vụ, bọn họ tên với chữ ký kết của người có thẩm quyền; dấu của cơ quan, tổ chức triển khai saovăn bản và chỗ nhận được tiến hành theo hướng dẫn tại Điều 9, 12, 13 và 14 của Thôngtư này.

Điều17. Kỹ thuật trình bày

1. Vị trí trình diễn cácthành phần thể thức bạn dạng sao (trên trang giấy khổ A4)

Thực hiện tại theo sơ vật dụng bốtrí các thành phần thể thức bạn dạng sao dĩ nhiên Thông tư này (Phụ lục III).

Các nguyên tố thể thứcbản sao được trình diễn trên và một tờ giấy, tức thì sau phần sau cuối của vănbản yêu cầu sao được photocopy, bên dưới một con đường kẻ nét liền, kéo dãn dài hết chiều ngangcủa vùng trình diễn văn bản.

2. Chuyên môn trình bàybản sao

a) các từ “SAO Y BẢNCHÍNH”, “TRÍCH SAO” hoặc “SAO LỤC” được trình bày tại ô tiên phong hàng đầu (Phụ lục III) bằngchữ in hoa, độ lớn chữ tự 13 cho 14, hình trạng chữ đứng, đậm.

b) tên cơ quan, tổ chứcsao văn bạn dạng (tại ô số 2); số, cam kết hiệu bản sao (tại ô số 3); địa danh và ngày,tháng, năm sao (tại ô số 4); chức vụ, họ tên với chữ cam kết của người dân có thẩm quyền(tại ô số 5a, 5b với 5c); lốt của cơ quan, tổ chức triển khai sao văn bạn dạng (tại ô số 6); nơinhận (tại ô số 7) được trình bày theo phía dẫn trình bày các nhân tố thểthức tại Phụ lục III.

Mẫu chữ và chi tiếttrình bày những thành phần thể thức bạn dạng sao được minh họa tại Phụ lục IV; mẫutrình bày bản sao được minh họa trên Phụ lục V đương nhiên Thông bốn này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều18. Điều khoản thi hành

Thông tư này còn có hiệu lựcsau 45 ngày tính từ lúc ngày ký.

Những phương tiện về thểthức và kỹ thuật trình diễn văn phiên bản hành chính và bản sao văn bản được quy địnhtại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày thứ 6 tháng 5 năm 2005 của BộNội vụ và Văn phòng chính phủ nước nhà hướng dẫn thể thức với kỹ thuật trình bày văn bảnhành chủ yếu trái với Thông tứ này bị bến bãi bỏ.

Điều19. Tổ chức triển khai

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc thiết yếu phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc Trungương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước (91) chịu trách nhiệm tổchức triển khai tiến hành Thông tư này.

Các Bộ, ngành căn cứ quyđịnh thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư này để hiện tượng thểthức và kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành mang đến phù hợp.

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - Văn phòng trung ương Đảng; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về tối cao; - tand nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - các Tập đoàn ghê tế, Tổng công ty nhà nước (91); - viên Văn thư và tàng trữ nhà nước (10b); - Cục bình chọn văn bạn dạng QPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - BNV: cỗ trưởng, các Thứ trưởng, những đơn vị thuộc cùng trực thuộc Bộ; - VPCP: bộ trưởng CN, các Phó CN; - trang web BNV; - Lưu: VT, PC (BNV). 320b

BỘ TRƯỞNG è cổ Văn Tuấn

Phụlục I

BẢNGCHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO(Kèmtheo Thông tứ số 01/2011/TT-BNV ngày 19 mon 01 năm 2011 của cục Nội vụ)