" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="1"> 5 (5) lần4 (4) lần3 (3) lần2 (3) lần1 (8) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="2"> 5 (5) lần4 (4) lần3 (3) lần2 (3) lần1 (8) lần
" class="star-item active xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="3"> 5 (5) lần4 (4) lần3 (3) lần2 (3) lần1 (8) lần
" class="star-item xem-danh-gia-cau-hoi" data-score="4"> 5 (5) lần4 (4) lần3 (3) lần2 (3) lần1 (8) lần
*

*

Trả lời:

Việc giải quyết và xử lý hưởng bảo hiểm xã hội một lượt được giải pháp tại khoản 3, khoản 4 Điều 110Luật bảo hiểm xã hội phát hành năm 2014như sau:

”3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời khắc người lao động đủ đk và gồm yêu cầu hưởng bảo đảm xã hội một đợt nộp hồ sơ phương tiện tại Điều 109 của quy định này mang lại cơ quan bảo đảm xã hội.

Bạn đang xem: Thời gian lãnh bhxh 1 lần

4. Vào thời hạn trăng tròn ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định so với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày dìm đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hòa hợp hưởng bảo đảm xã hội một lần, cơ quan bảo đảm xã hội tất cả trách nhiệm xử lý và tổ chức chi trả cho những người lao động; trường phù hợp không giải quyết và xử lý thì phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do”

Như vậy, theo biện pháp trên, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dấn đủ hồ nước sơ, cơ quan bảo đảm xã hội phải xử lý và tổ chức chi trả bảo hiểm cho những người lao động, trường thích hợp không giải quyết và xử lý thì phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ lý do.

Do đó, trường hợp các bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ thì cơ quan bảo đảm phải xử lý và chi trả chi phí bảo hiểm cho chính mình trong thời hạn 10 ngày.

Xem thêm: Cách Để Có Kinh Nguyệt Sớm An Toàn Và Hiệu Quả, Ăn Gì Để Nhanh Có Kinh Nguyệt Hơn

Vậy nên, bài toán cơ quan tiền bảo hiểm vấn đáp bạn là cần chờ 1-3 mon là trọn vẹn không đúng công cụ pháp luật. Về vụ việc này bạn có thể làm đối kháng khiếu nài nỉ hành vị chậm giải quyết thủ tục hành bao gồm của cán bộ giải quyết và xử lý thủ tục cho mình đến giám đốc trụ sở bảo hiểm xã hội nơi các bạn làm thủ tục.


Bên cạnh đó, theo tin tức bạn cung cấp, cán bộ cơ quan tiền bảo hiểm có nói với các bạn là trường hợp muộn mang sớm thì đề nghị chi số tiền 8 triệu đồng. Đây là yêu mong trái quy định luật pháp và có dấu hiện tại của tội nhận ân hận lộ. Bạn có thể làm đối chọi tố cáo hành vi này của cán bộ cơ quan tiền bảo hiểm.