sinh sống trên đời này người giàu sang tương tự như người nghèo khó. Trời sẽ ban đến ta cám ơn Trời mặc dù sống thương đau. Mai kia bị tiêu diệt rồi trở về cát những vết bụi giàu khó khăn như nhau. Làm sao ai biết trước số phận ngày sau ông Trời đã trao. Này nhà phệ lầu rubi son Này lợi danh chức quyền cao sang. Tất cả nghĩa gì đâu sao chắc bền vững hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi đã mất sau này như áng mây cuối trời. Sinh sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng thay đổi trắng gắng đen. Nào fan sang giàu đừng vị tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi! yêu cầu nhớ cát lớp bụi là ta mai này giường qua.Người nhớ mang đến ta là cát những vết bụi trở về cát những vết bụi Xin người nhớ cho.

Bạn đang xem: Sống trên đời này người giàu sang cũng


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Nhìn Bàn Chân Đoán Tính Cách Qua Hình Dạng Bàn Chân, Nhìn Bàn Chân Đoán Tính Cách

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.