Những ai không đuổi theo những gì hòa nhoáng bên phía ngoài của tham dục, mọi ai biết bốn duy, nói năng theo chánh pháp với tâm không xẩy ra cuốn theo tham ái, phần đa vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng bè lũ sinh tử.

Bạn đang xem: Luyến ái đại doanh gia

Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú kinh đệ nhị thập tứ

好喜品法句經第二十四

Kinh Luyến Ái

Dịch từ gớm Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh máy 24

Phẩm này có 12 bài xích kệ. Piya là luyến ái. Luyến ái ở đây không hẳn là tình thương sống động làm bởi các làm từ chất liệu từ, bi, hỷ cùng xả. Luyến ái ở đấy là sự vướng mắc, mất tự do. Chiếc vướng mắc này tạo thành cái lo, loại sợ, dòng ghen, loại giận ghét và dòng thù hận. Cho nên vì thế bài kệ thiết bị 3 nói: cái thương là vì sao sinh ra loại ghét. Bài bác kệ lắp thêm 8 dạy dỗ ta ko nên khiến cho cái nhẵn sắc bên ngoài lôi kéo. Buộc phải tập tư duy cho thiết yếu xác, nói năng và hành vi cho đúng phép thì mới có thể cắt ngang được dòng cộng đồng sinh tử.

Bài kệ 1

Vi đạo tắc từ bỏ thuận 違 道 則 自 順

Thuận đạo tắc trường đoản cú vi 順 道 則 自 違

Xả nghĩa thủ sở hảo 捨 義 取 所 好

Thị vi thuận ái dục 是 為 順 愛 欲

Những gì ngược với đạo lý mình lại thích, những gì thuận với đạo lý thì mình lại không ưa; bỏ cái đạo nghĩa mà theo cái mình đam mê, đó gọi là đi theo ái dục.

Bài kệ 2

Bất đương thú sở ái 不 當 趣 所 愛

Diệc mạc hữu bất ái 亦 莫 有 不 愛

Ái chi bất con kiến ưu 愛 之 不 見 憂

Bất ái loài kiến diệc ưu 不 愛 見 亦 憂

Đừng tìm tới cái đối tượng mình thương, đừng tìm cách xa lánh cái đối tượng mình ngét. Thương mang lại ưu phiền mà ghét cũng mang lại ưu phiền.

Bài kệ 3

Thị dĩ mạc tạo ái 是 以 莫 造 愛

Ái tăng ác sở bởi vì 愛 憎 惡 所 由

Dĩ trừ phược kết trả 已 除 縛 結 者

Vô ái vô sở tăng 無 愛 無 所 憎

Cho đề xuất đừng đan dệt luyến ái, cũng đừng đan dệt thù ghét. Cái yêu quý là lý do sinh ra cái ghét. Kẻ ko muốn ràng buộc thì không ghét cũng không thương.

Xem thêm: Chuyên Gia Giải Thích: Bạch Cầu Tăng Cao Trong Máu, Bạch Cầu Tăng Cao Có Nguy Hiểm Không

Bài kệ 4

Ái hỉ sinh ưu 愛 喜 生 憂

Ái hỉ sinh úy 愛 喜 生 畏

Vô sở ái hỉ 無 所 愛 喜

Hà ưu hà úy 何 憂 何 畏

Luyến ái sinh lo, luyến ái sinh sợ, không tồn tại luyến ái, thì còn lo gì sợ gì?

Bài kệ 5

Hảo lạc sanh ưu 好 樂 生 憂

Hảo lạc sanh úy 好 樂 生 畏

Vô sở hảo lạc 無 所 好 樂

Hà ư hà úy 何 憂 何 畏

Ham vui sinh lo, mê man vui sinh sợ, không có ham vui, thì còn lo gì sợ gì?

Bài kệ 6

Tham dục sinh ưu 貪 欲 生 憂

Tham dục sanh úy 貪 欲 生 畏

Giải vô tham dục 解 無 貪 欲

Hà ưu hà úy 何 憂 何 畏

Tham dục sinh lo, tham dục sinh sợ, không có tham dục, thì còn lo gì sợ hãi gì?

Bài kệ 7

Tham pháp giới thành 貪 法 戒 成

Chí thành tri tàm 至 誠 知 慚

Hành gần gũi đạo 行 身 近 道

Vi bọn chúng sở ái 為 眾 所 愛

Những kẻ đam mê học si tu theo giới với pháp, đem tất cả tâm dạ chí thành nhằm học hỏi, số đông kẻ ấy biết hổ thẹn là gì và giải pháp hành xử của mình rất sát với chánh đạo, và họ được quần bọn chúng thương mến.

Bài kệ 8

Dục thái bất xuất 欲 態 不 出

Tư chánh nãi ngữ 思 正 乃 語

Tâm vô tham ái 心 無 貪 愛

Tất tiệt lưu độ 必 截 流 渡

Những ai không đuổi theo những gì hào nhoáng phía bên ngoài của tham dục, mọi ai biết tứ duy, nói năng theo chánh pháp cùng tâm không bị cuốn theo tham ái, đầy đủ vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng bầy đàn sinh tử.

Bài kệ 9

Thí nhân cửu hành 譬 人 久 行

Tùng viễn cát hoàn 從 遠 吉 還

Thân hậu phổ an 親 厚 普 安

Quy lai hoan hỉ 歸 來 歡 喜

Có người đi xa lâu ngày trở về quê hương được bình an, toàn bộ bà nhỏ quyến thuộc phần đông ra hí hửng đón chào.

Bài kệ 10

Hảo hành phước đưa 好 行 福 者

Tòng thử đáo bỉ 從 此 到 彼

Tự lâu phước tộ 自 受 福 祚

Như thân lai hỉ 如 親 來 喜

Thì số đông kẻ tu tập thành công cũng thế, tiếp cận đâu cũng tiếp nhận ân phước, đi cho đâu cũng rất được mừng rỡ đón tiếp như một người thân nhân.

Bài kệ 11

Khởi tùng Thánh giáo 起 從 聖 教

Cấm chế bất thiện 禁 制 不 善

Cận đạo loài kiến ái 近 道 見 愛

Ly đạo mạc thân 離 道 莫 親

Khởi sự tu tập theo thánh giáo, tự kìm hãm được bản thân, không dính vào phần lớn chuyện bất thiện, kẻ hành giả vô cùng gần cùng với thánh đạo cùng được mọi người yêu mến. Còn nếu bóc xa khỏi con đường đạo thì không thể ai là người thân trong gia đình thích thương mến mình nữa.

Bài kệ 12

Cận dữ bất cận 近 與 不 近

Sở trụ giả dị 所 住 者 異

Cận đạo thăng thiên 近 道 昇 天

Bất cận đọa lao tù 不 近 墮 獄

Những kẻ gần gũi đạo pháp và đa số kẻ xa lìa đạo pháp không ở thông thường với nhau. Kẻ ngay gần đạo thì vẫn ở thiên đường, còn kẻ xa đạo thì sẽ ở địa ngục.