dưới tòa sen vàng bé quỳ lạy người tình Tát quan lại ÂmNgười đã cho con lòng tin yêu giữa cuộc đờiQuan Âm tình nhân Tát hiệu Viên ThôngMười nhì nguyện phệ rộng mênh môngCứu giúp bao tín đồ qua cơn khổ nàn từ bi độ đời.Quan Âm! Trái tim sáng sủa ngời, cứu bạn hoạn nạn qua cơn cực nhọc khăn!Quan Âm!Tay rứa bình nước Cam LồTay cố kỉnh nhành liễu thân kim cương rưới khắp chũm gianTốt tươi lanh tanh mười phương thanh nhàn.Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngạt ngào nhân gian.Lạy Phật quan tiền Âm dìu bé qua bến mê đời.Cho nhỏ được sống đời an vui.Cho nhỏ được sống đời xinh tươi.Quan Âm cứu khổ, quan tiền Âm cứu vãn nạn đời bé rạng ngời.

Bạn đang xem: Lời bài hát lạy phật quan âm


Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Rất Hay: Bảng Kí Tự Đặc Biệt Fifa Online 3 (Fifa Online 3) Mới Nhất

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.