- Điền các thông tin trong bảng Đăng cam kết tài khoản sau đó nhấn nút Tạo tài khoản để tạo một thông tin tài khoản hanoitranserco.com.vnID mới.

Bạn đang xem: Cách lấy lại mật khẩu zing


*

Lưu ý: 1 email rất có thể sử dụng cho nhiều tài khoản.

Bước 3:

- sau thời điểm đăng ký kết thành công, khối hệ thống sẽ thông báo:


*

Quản lý tài khoản hanoitranserco.com.vnID:

Cách vấp ngã sung, biến đổi Câu hỏi/ câu vấn đáp bảo mật

+ bước 1:

- cần sử dụng mật khẩu singin vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn

Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn)

+ cách 2:

- vào phần Quản lý tài khoản chọn mục Đổi câu hỏi và câu trả lời


*

+ cách 3:

- Gõ password và chọn lọc câu hỏi/câu vấn đáp mới, tiếp nối nhấn đồng ý để biến đổi Câu hỏi/ câu vấn đáp bảo mật

*

Mật mã:

+ cần sử dụng mật khẩu cũ chuyển đổi mật khẩu mới:

Bước 1:

- dùng mật khẩu singin vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn- lưu giữ ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Thông tin tài khoản.

*

Bước 3:

- Gõ mật khẩu hiện tại và mật khẩu đăng nhập mới, kế tiếp nhấn gật đầu để thay đổi mật khẩu.

*

+ mang lạimật khẩu bằng câu hỏi/câu trả lời bảo mật

Bước 1:

- Vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn, nhấn vào dòng xoáy chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ Tên đăng nhập & mã kiểm tra, lựa chọn Sử dụng thắc mắc và câu vấn đáp bảo mật.

*

Bước 4:

- Chọn câu hỏi và điền câu trả lời, tiếp nối gõ mật khẩu đăng nhập mới.

- thừa nhận Đồng ý để biến đổi mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bằng mã game

Bước 1:

- Vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn, nhấn vào dòng chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- lựa chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

*

Bước 3:

- Gõ tên đăng nhập & mã kiểm tra, chọn Sử dụng mã game.

*

Bước 4:

- Nhập mã game & mã kiểm tra, kế tiếp gõ mật khẩu mới.

- dìm Đồng ý để chuyển đổi mật khẩu.

*

+ Lấy lạimật khẩu bằng Email đk tài khoản

Bước 1:

- Vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn, nhấn vào dòng xoáy chữ Quên tin tức tài khoản?

Bước 2:

- lựa chọn Quênmật khẩu,sau đónhấn Tiếp tục.

Bước 3:

- Gõ thương hiệu đăng nhập và mã kiểm tra, chọn Gởi thư về add Email đã đk cho tài khoản.

*

Bước 4:

- nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu, tiếp nối kiểm tra Email đk để dấn thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào links kích hoạt vào mail để mở trang biến hóa mật khẩu.

- Nhập mật khẩu new và dấn Đồng ý để chũm đổi.

*

Mã game:

+ Cách bổ sung mã game (dùng cho tài khoản chưa đăng ký mã game)

Bước 1:

- cần sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu đăng nhập để singin (mật khẩu 2 hoặc mã game. Không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mật khẩu mã trò chơi mới, tiếp nối nhấn gật đầu để bổ sung cập nhật mã game.

+ Cách biến hóa mã trò chơi

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn.

- Lưu ý: chỉ rất có thể dùng mật khẩu đăng nhập để singin (mật khẩu 2 hoặc mã trò chơi không thể dùng làm đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn).

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Bổ sung/đổi mã game.

Bước 3:

- Gõ mã game lúc này mã game mới, sau đó nhấn đồng ý.

Bước 4:

- bấm vào nút Đồng ý, kế tiếp kiểm tra Email đk để nhận thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt vào mail nhằm hoàn tất việc chuyển đổi mã game.

*

+ Cách rước lại mã trò chơi bằng thư điện tử đã đăng ký

Bước 1:

- Vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn, nhấn vào trong dòng chữ Quên thông tin tài khoản?

Bước 2:

- chọn Quênmã trò chơi (Mật khẩu cấp cho 2),sau đónhấn Tiếp tục.

Xem thêm: Tiểu Sử Mạc Văn Khoa Là Ai, Tiểu Sử Diễn Viên Mạc Văn Khoa

Bước 3:

- Gõ thương hiệu đăng nhập và mã kiểm tra.

*

Bước 4:

- nhấn vào nút Lấy lại mật khẩu, sau đó kiểm tra Email đk để dấn thư kích hoạt.

*

Bước 5:

- Click vào link kích hoạt trong mail để mở trang thay đổi mã game, nhập mã game mới và nhấn Đồng ý để gắng đổi.

*

Email đăng ký:

+ Cách bổ sung cập nhật email đăng ký (dùng cho thông tin tài khoản chưa đăng ký email)

Bước 1:

- dùng mật khẩu singin vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn.

- giữ ý: chỉ hoàn toàn có thể dùng password để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để làm đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn)

Bước 2:

- vào phần Quản lý tài khoản lựa chọn mục Thông tin tài khoản.

Bước 3:

- trong phần thông tin tài khoản, bấm vào mục cập nhật tại dòng email đăng ký.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu với điền tên email muốn đăng ký cho tài khoản, tiếp đến nhấn Đồng ý.

- lưu ý: 1 Email rất có thể sử dụng mang lại nhiều thông tin tài khoản hanoitranserco.com.vnID.

*

+ Cách chuyển đổi email đăng ký

Đến trực tiếp 1 trong 3 Nghênh khách Đường hoặc các Trạm tin tức gần nhất

Điều kiện giải quyết:

- thông tin tài khoản có đăng ký số giấy tờ chính xác và có thể trình ra làm bằng chứng - Đem theo đúng loại sách vở đăng ký kết trong tài khoản - Điền vào mẫu mã hồ sơ “Thay đổi email đk tài khoản” - Ghi vào 1-1 - thương hiệu của thư điện tử mới cần phải chuyển mang lại - doanh nghiệp sẽ từ chối những trường đúng theo nhờ fan khác đi làm việc giúp hoặc gởi giấy tờ thông qua email

Thời gian giải quyết:

- giải quyết ngay lập tức sau khoản thời gian thông tin đã có được xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công bệnh đến một trong 3 Nghênh khách Đường

Điều khiếu nại giải quyết:

- Ghi rõ e-mail mới buộc phải chuyển đến.

- gởi kèm bạn dạng sao công triệu chứng số sách vở và giấy tờ đăng cam kết trong thông tin tài khoản (hiệu lực trong vòng 3 tháng).

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ khi nhận thư (trừ thứ Bảy, nhà Nhật cùng ngày lễ).

- Click vào đây nhằm xem khối hệ thống Nghênh khách hàng Đường và những Trạm Thông Tin.

Số giấy tờ:

+ Cách bổ sung cập nhật số sách vở (dùng cho thông tin tài khoản chưa đk số giấy tờ)

Bước 1:

- sử dụng mật khẩu singin vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn.

- lưu giữ ý: chỉ hoàn toàn có thể dùng mật khẩu để đăng nhập (mật khẩu 2 hoặc mã game không thể dùng để đăng nhập vào trang https://id.hanoitranserco.com.vn.vn)

Bước 2:

- trong phần Quản lý tài khoản chọn mục thông tin tài khoản.

Bước 3:

- trong phần thông tin chứng thực, nhấn vào mục cập nhật.

*

Bước 4:

- Gõ mật khẩu và điền các thông tin muốn đk cho tài khoản (số CMND, ngày cấp, địa điểm cấp…) tiếp nối nhấn Đồng ý.

*

+ Cách thay đổi số giấy tờ

Đến trực tiếp một trong 3 Nghênh khách hàng Đường hoặc những Trạm thông tin gần nhất

Điều khiếu nại giải quyết:

- tài khoản có đk số giấy tờ đúng đắn và rất có thể trình ra làm bởi chứng. - Đem theo như đúng loại giấy tờ đăng ký trong tài khoản. - chủ số sách vở cũ và công ty số giấy tờ mới đề nghị cùng mang lại trực tiếp. - Điền vào mẫu hồ sơ “Thay đổi thư điện tử và CMND”.

Thời gian giải quyết:

- xử lý ngay lập tức sau khoản thời gian thông tin đã làm được xác nhận.

Gửi thư tay kèm photo công chứng đến 1 trong các 3 Nghênh khách Đường

Điều kiện giải quyết:

- Ghi rõ thư điện tử mới nên chuyển đến.

- gửi kèm phiên bản sao công hội chứng số giấy tờ đăng cam kết trong thông tin tài khoản (hiệu lực trong khoảng 3 tháng).

- phiên bản sao công triệu chứng số sách vở muốn chuyển đến (hiệu lực trong tầm 3 tháng).

- Ghi rõ nội dung yêu cầu.

Thời gian giải quyết: - Sau 1 ngày kể từ thời điểm nhận thư (trừ lắp thêm Bảy, chủ Nhật với ngày lễ).

Lưu ý:

- shop chúng tôi chỉ tiến hành các yêu mong trên ví như trong tài khoản của người tiêu dùng đăng ký đúng mực số sách vở Quý Khách sẽ gởi kèm cho chúng tôi trong thư tay với hiệu lực phiên bản công chứng không thật 3 tháng

- các trường hợp chuyển nhượng ủy quyền hay biếu tặng bên phía ngoài Nghênh khách Đường, VNG vẫn không giải quyết và xử lý và không chịu đựng trách nhiệm.

- Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng contact tổng đài 1900.561.558 để được lý giải ngay lập tức.