Hiện nay tuổi chị em bằng tư lần tuổi con thêm vào đó 1. Sau 6 năm nữa, tuổi người mẹ bằng tía lần tuổi con trừđi 2.

Bạn đang xem: Hai năm nữa con 9 tuổi

Bạn vẫn xem: Tuổi con hiện giờ là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi chị em hỏi 3 năm nữa người mẹ bao nhiêu tuổi

Hỏi bây chừ tuổi mẹ và tuổi nhỏ là bao nhiêu?


*

Hiện ni tuổi mẹ bằng bố lần tuổi con thêm vào đó 3. Sau 6 năm nữa, tuổi người mẹ bằng tứ lần tuổi con trừđi 27.

Hỏi hiện thời tuổi mẹ và tuổi bé là bao nhiêu?


*

Gọi số tuổi hiện thời của bà bầu và của con lần lượt là x,y(tuổi) ĐK: x,y(inℕ);x>y>0

Sau 6 năm nữa,tuổi bà bầu là x+6(tuổi), tuổi nhỏ là y+6 (tuổi)

Do hiện nay tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con công thêm 3 cần ta gồm pt:

(x=3y+3)(x-3y=3)(1)

Do sau 6 năm nữa,tuổi người mẹ bằng 4 lầntuổi con trừ đi 27 nênta gồm pt : (x+6=4left(y+6 ight)-27)

(x+6=4y+24-27)(x-4y=-9)(2)

Từ (1),(2) ta gồm hpt:(heptegincasesx-3y=3\x-4y=-9endcases)(heptegincasesx-3.12=3\y=12endcases)(heptegincasesx=39left(TMĐK ight)\y=12left(TMĐK ight)endcases)

Vậy chũm là xong

Đúng 0 phản hồi (0)

Hiện nay tuổi bà mẹ bằng tía lần tuổi con cộng thêm 8. Sau 5 năm nữa, tuổi chị em bằng tứ lần tuổi bé trừ đi 17.Hỏi bây giờ tuổi người mẹ và tuổi bé là bao nhiêu

Lớp 9 Toán 1 0

nhờ cất hộ Hủy

Gọi số tuổi của mẹ hiện giờ là a

số tuổi của con hiện giờ là b

Vì bây giờ tuổi chị em bằng 3 lần tuổi con thêm vào đó 8

=> a = 3b + 8 => a - 3b = 8

bởi vì sau 5 năm nữa, tuổi người mẹ bằng 4 lần tuổi bé trừ đi 17

=> a + 5 = 4 ( b + 5 ) - 17

=> a - 4b = đôi mươi - 17 - 5 = -2

Ta tất cả hệ phương trình

(heptegincasesa-3b=8\a-4b=-2endcasesLeftrightarrowheptegincasesa=38\b=10endcases)

Vậy hiện nay tuổi chị em : 38 tuổi

tuổi nhỏ : 10 tuổi

Đúng 0

comment (0)

Hiện nay tuổi bà mẹ bằng tứ lần tuổi con thêm vào đó 2. Sau 4 năm nữa, tuổi bà mẹ bằng năm lần tuổi nhỏ trừđi 23.

Hỏi hiện giờ tuổi mẹ và tuổi con là bao nhiêu?

Lớp 9 Toán 2 0

Gửi hủy 99999999999999999999996999999999999999999999999999999999999999999999999 kiếm số 6

Đúng 0

phản hồi (0)

Gọi tuổi bé là x,tuổi mẹlà y ( x,y không giống 0 )

Theo đề ta có: x=4y+3


Tuổi mẹ sau 7 năm là:x+7

Tuổi bà mẹ sau 7 năm là:y+7

Theo mang thiết ta có: x+7=3(y+7)-3

Theo đề ta gồm hệ phương trình:

{x=4y+3x+7=3(y+7)−3{x=4y+3x+7=3(y+7)−3{x−4y=3x−3y=11{x−4y=3x−3y=11

Giải hệ phương trình ta được: x=35 y=8

Vậy tuổi của người mẹ là 35 , tuổi của bé là 8

Đúng 0 comment (0) hiện thời tuổi tía gấp 4 lần tuổi nhỏ bốn năm nữa tổng số tuổi của hai ba con là 53 tuổi hỏi bây giờ bố bao nhiêu tuổi ?con bao nhiêu tuổi?Hiện ni tuổi của hệu và tuổi của người mẹ cộng lại là 50 tuổi bốn năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi Huệ hỏi hiện giờ tuổi bà mẹ gấp mấy lần tuổi huệ Lớp 4 Toán 3 0

Gửi diệt

Bài 1:

Hiện nay tổng số tuổi của hai tía con là:

53 - 4 x 2 = 45 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

45 : (4 + 1) = 9 (tuổi)Tuổi bố hiện thời là:

9 x 4 = 36 (tuổi)

Đáp số: .....

Bài 2:

Tổng số tuổi của bà bầu và Huệ bốn thời gian trước là:

50 - 4 x 2 = 42 (tuổi)

Tuổi của Huệ 4 thời gian trước là:

42 : (6 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của Huệ bây chừ là:

6 + 4 = 10 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện giờ là:

50 - 10 = 40 (tuổi)

Hiện nay tuổi chị em gấp số lần tuổi Huệ là:

40 : 10 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Đúng 0

phản hồi (0)

1.Tổng số tuổi 2 tía con bây chừ là : 53 - ( 4 * 2 ) = 45 ( tuổi )

Tuổi bố hiện giờ là : 45 : ( 4 + 1 ) * 4 = 36 ( tuổi )

Tuổi con hiện thời là : 45 - 36 = 9 ( tuổi )

Đáp số : 45 tuổi , 9 tuổi .

2.Hiệu số tuổi của 2 bạn không chuyển đổi theo thời gian .

Tuổi Hệu bây giờ là : 50 : ( 6 - 1 ) * 1 + 4 = 14 ( tuổi )

Tuổi người mẹ Hệu bây chừ là : 14 + 50 = 64 ( tuổi )

Dấp số : 14 tuổi , 64 tuổi

Đúng 0 comment (0)

Bạn nguyễn tiến thành ơi câu tính tuổi bố hiện giờ là đem 45:(4+5) rồi cộng hay là nhân với 4


Đúng 0 phản hồi (0)

Bài 1 : tổng số tuổi của mẹ, ông và con trai là 115 tuổi. Tuổi của ông bằng 2 lần tuổi của người mẹ cộng cùng với 10. Tuổi của mẹ bằng 3 lần tuổi bé trừ đi 5. Hỏi mỗi cá nhân bao nhiêu tuổi ?

Bài 2 ; hiện nay tuổi của Lan bởi 1/4 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay, biết rằng 7 năm trước tuổi Lan bởi 1/25 tuổ bà bầu ?

Bài 3 ; trong năm này tuổi của bà bầu gấp 3 lần tuổi Bình. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết rằng 8 năm trước tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi Bình.

Xem thêm: #1✅ Giá Cua Đồng Hiện Nay Bao Nhiêu Tiền 1Kg 2022? Cua Giống, Nuôi

Bài 4 : trong năm này tuổi của cha gấp 3 lần tuổi của Hạnh. 12 năm trước, tuổi tía gấp 7 lần tuổi Hạnh. Hỏi hiện nay tuổi của mọi cá nhân là bao nhiêu ?

Bài 5 :Bố của Phúc nói với chúng ta ấy : 2 năm trước tuổi của cha gấp 9 lần tuổi của con. 1 năm sau nữa thì tuổi ba sẽ vội 5 lần tuổi con. Hỏi tuổi tía và Phúc hiện nay là từng nào ?

Ai giải được 1bài thì sẽ được *

Lớp 5 Toán 3 0

Gửi bỏ

tự làm đi lười thế

Đúng 0

comment (0)

tu lam di

Đúng 0 bình luận (0)

TỰ LÀM ĐI

Đúng 0 bình luận (0)

Bài 1: hiện giờ tổng số tuổi 2 đồng đội là 56. Biết tuổi anh hiện giờ gấp đôi tuổi em lúc bạn anh bằng tuổi em hiện nay nay. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Bài 2: hiện nay mẹ hơn bé 25 tuổi. Biết 5 năm kia tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai chị em con hiện nay nay?

Bài 3: bà mẹ sinh bé năm mẹ 24 tuổi. Khi tuổi chị em gấp 3 lần tuổi bé thì hai chị em con bao nhiêu tuổi?

Bài 4: hiện nay tổng số tuổi hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bằng tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em, Tính tuổi mọi người hiện nay?

Bài 5: cách đó 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé và tổng cộng tuổi hai mẹ con dịp đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con?

Bài 6: Trước đây 2 năm tuổi hai chú cháu cộng lại bởi 24 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chú gấp 3 lần tuổi cháu? hiểu được 2 thời gian trước tuổi chú gồm bao nhiêu tuần thì tuổi cháu tất cả bấy nhiêu ngày.

Lưu ý: Hiệu số tuổi của hai bạn không biến đổi theo thời gian. Lớp 5 Toán 1 0

Gửi hủy

Bài 1Gọi số tuổi của bạn anh bây giờ là a, người em là b, người anh trước kia là a", tín đồ em là b", hiệu số tuổi của người anh (hoặc em) hiện tại nayvới số tuổi trước đó của bạn anh (hoặc em) là x, ta có:

a=b".2

a-x.2=b"

a=b"+x.2

=>x.2=b"

b=b"+x

b=3.x

a=x.2+x.2

a=x.4

a+b=x.7=56

x=56:7=8

a-8=b

a=(56+8):2

a=32

b=32-8

b=24

Đ/S: Anh 32 tuổi, em 24 tuổi.

Bài 2: điện thoại tư vấn tuổi bà mẹ là a, tuổi con là b, ta có:


a-25=b

a-5=(b-5).6

a-5=6.b-30

a+25=6.b

a-25=b

=>a+25-(a-25)=6.b-b

=>50=5.b

b=50:5

b=10

a=10+25=35

Đ/S: mẹ 35 tuổi, bé 10 tuổi.

Bài 3: điện thoại tư vấn tuổi của người mẹ lúc gấp 3 lần tuổi con là a, nhỏ là b, ta có:

a=b.3

a=b+24

=>2.b=24

b=12

a=12+24=36

Đ/S; mẹ 36 tuổi, bé 12 tuổi.

chúc chúng ta học giỏi nha

Đúng 0

phản hồi (0)

Hiện nay, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Tứ năm nữa, tuổi con bởi 9/23 tuổi mẹ. Tính xem bây giờ mẹ từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Lớp 5 Toán rèn luyện 0 1

Gửi hủy

hiện nay tuổi con bởi 20% tuổi bà bầu .sau 3 năm nữa tổng tuổi của 2 người mẹ con là 48

a. Tính tuổi chị em tuổi con hiện nay

b, từ thời điểm cách đó bao nhiêu năm tuổimẹ gấp 8 lần tuổi con ?

c, hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi con bởi 60% tuổi mẹ ?

Lớp 5 Toán 0 0 gởi Hủy

Bài 1:Năm nay chị em hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi khi người mẹ gấp 5 lần tuổi nhỏ thì tuổi chị em và tuổi con là bao nhiêu?

Bài 2:Cách trên đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em?

Bài 3:Hiện nay nhỏ 5 tuổi và bà mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?

Bài 4:Năm nay bé 4 tuổi với kém phụ thân 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì gấp đôi tuổi phụ thân bằng 7 lần tuổi con?

* các loại 2: yêu cầu giải vấn đề phụ nhằm tìm số tuổi của 2 người

Bài 5:Tuổi cha năm nay vội vàng 4 lần tuổi con và toàn bô tuổi của 2 cha con cùng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 cha con khi tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con.

Bài 6:Hùng rộng Cường 4 tuổi, biết rằng 4/7 tuổi của Hùng bởi 2/3 tuổi của Cường. Tính tuổi của mỗi người.

Dạng 2: cho thấy thêm tỉ số tuổi của 2 người ở cả 2 thời điểm không giống nhau

Bài 7:Trước đây 8 năm, tuổi Lan bởi nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay.

Bài 8:Mẹ sinh nhỏ năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi con bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏi sau từng nào năm nữa tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con?