Tỉnh Đồng Tháp có bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Đồng Tháp là 1 trong những Tỉnh thuộc tây nam Bộ của nước ta, bao gồm trung tâm hành chính để tại Thành phố Cao Lãnh. Thức giấc Đồng Tháp có dân số khoảng 1.599.504 và biển lớn số xe pháo là 66. Tỉnh giấc Đồng Tháp tất cả 13 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Đồng tháp có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du định kỳ tại thức giấc Đồng Tháp

*
Bản vật hành thiết yếu Tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp gồm bao nhiêu làng mạc phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 3.383,8 km2 thì thức giấc Đồng Tháp bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị xã nhỉ? có lẽ rằng bạn chưa biết Tỉnh Đồng Tháp bao gồm tới 13 cấp quận huyện thị xã, trong những số ấy Tỉnh Đồng Tháp gồm 145 cấp cho xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Cao Lãnh tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại thành phố Cao Lãnh

Thành phố Cao Lãnh có 15 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao gồm 7 xã và 8 phường: Phường 11, Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 3, Phường 6, xóm Mỹ Ngãi, xóm Mỹ Tân, làng Mỹ Trà, Phường Mỹ Phú, buôn bản Tân Thuận Tây, Phường Hoà Thuận, thôn Hòa An, buôn bản Tân Thuận Đông, buôn bản Tịnh Thới.

2. Tp Sa Đéc có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thành phố Sa Đéc

Thành phố Sa Đéc có 9 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 3 xã cùng 6 phường: Phường 3, Phường 1, Phường 4, Phường 2, xóm Tân Khánh Đông, Phường Tân Quy Đông, Phường An Hoà, làng mạc Tân Quy Tây, buôn bản Tân Phú Đông.

3. Thị làng Hồng Ngự có bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du định kỳ tại Thị xã Hồng Ngự

Thị xóm Hồng Ngự gồm 7 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 4 xã và 3 phường: Phường An Lộc, Phường An Thạnh, buôn bản Bình Thạnh, xóm Tân Hội, Phường An Lạc, Xã bình yên B, Xã bình yên A.

4. Thị trấn Tân Hồng gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Tân Hồng

Huyện Tân Hồng gồm 9 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 8 xã: thị xã Sa Rài, thôn Tân Hộ Cơ, buôn bản Thông Bình, thôn Bình Phú, xã Tân Thành A, xóm Tân Thành B, xã Tân Phước, buôn bản Tân Công Chí, xã An Phước.

5. Huyện Hồng Ngự tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự bao gồm 11 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 0 thị trấn và 11 xã: Xã hay Phước 1, Xã thường Thới Hậu A, Xã thường Thới Hậu B, Xã thường Thới Tiền, Xã thường xuyên Phước 2, Xã hay Lạc, buôn bản Long Khánh A, xã Long Khánh B, xã Long Thuận, thôn Phú Thuận B, làng Phú Thuận A.

6. Huyện Tam Nông gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Tam Nông

Huyện Tam Nông tất cả 12 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 11 xã: thị trấn Tràm Chim, thôn Hoà Bình, xã Tân Công Sính, thôn Phú Hiệp, xóm Phú Đức, thôn Phú Thành B, xã An Hòa, buôn bản An Long, xã Phú Cường, làng Phú Ninh, buôn bản Phú Thọ, xã Phú Thành A.

Xem thêm:

7. Thị trấn Tháp Mười bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Tháp Mười

Huyện Tháp Mười tất cả 13 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 12 xã: thị trấn Mỹ An, thôn Thạnh Lợi, xã Hưng Thạnh, buôn bản Trường Xuân, thôn Tân Kiều, xóm Mỹ Hòa, thôn Mỹ Quý, làng mạc Mỹ Đông, xã Đốc Binh Kiều, xã Mỹ An, thôn Phú Điền, buôn bản Láng Biển, làng Thanh Mỹ.

8. Huyện Cao Lãnh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh tất cả 18 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 17 xã: thị xã Mỹ Thọ, xã Gáo Giồng, thôn Phương Thịnh, Xã cha Sao, làng mạc Phong Mỹ, xã Tân Nghĩa, xã Phương Trà, thôn Nhị Mỹ, làng mạc Mỹ Thọ, làng mạc Tân Hội Trung, thôn An Bình, làng Mỹ Hội, xóm Mỹ Hiệp, buôn bản Mỹ Long, thôn Bình mặt hàng Trung, xã Mỹ Xương, làng mạc Bình hàng Tây, xóm Bình Thạnh.

9. Huyện thanh thản có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Thanh Bình

Huyện thanh bình có 13 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 12 xã: thị trấn Thanh Bình, làng mạc Tân Quới, thôn Tân Hòa, xã An Phong, buôn bản Phú Lợi, làng mạc Tân Mỹ, xã Bình Tấn, làng mạc Tân Huề, buôn bản Tân Bình, làng mạc Tân Thạnh, xóm Tân Phú, buôn bản Bình Thành, thôn Tân Long.

10. Huyện che Vò tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại Huyện đậy Vò

Huyện bao phủ Vò gồm 13 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 12 xã: thị trấn Lấp Vò, buôn bản Mỹ An Hưng A, xóm Tân Mỹ, thôn Mỹ An Hưng B, xóm Tân Khánh Trung, làng Long Hưng A, làng Vĩnh Thạnh, xã Long Hưng B, làng Bình Thành, buôn bản Định An, làng mạc Định Yên, xóm Hội An Đông, Xã quận bình thạnh Trung.

11. Huyện Lai Vung gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Lai Vung

Huyện Lai Vung có 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 11 xã: thị xã Lai Vung, xã Tân Dương, làng mạc Hòa Thành, làng Long Hậu, xóm Tân Phước, buôn bản Hòa Long, làng mạc Tân Thành, buôn bản Long Thắng, xóm Vĩnh Thới, làng mạc Tân Hòa, buôn bản Định Hòa, làng mạc Phong Hòa.

12. Thị xã Châu Thành tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Châu Thành

Huyện Châu Thành bao gồm 12 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 11 xã: thị trấn Cái Tàu Hạ, xã An Hiệp, buôn bản An Nhơn, thôn Tân Nhuận Đông, làng mạc Tân Bình, xóm Tân Phú Trung, làng mạc Phú Long, làng An Phú Thuận, làng Phú Hựu, thôn An Khánh, xã Tân Phú, xóm Hòa Tân.