Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp TP.HCM tiên tiến nhất đã đồng ý được công bố. Các thí sinh rất có thể theo dõi thông tin cụ thể về điểm chuẩn của từng ngành trên đây.


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học technology TP.HCM 2021 phê chuẩn được bgh nhà ngôi trường công bố. Mời thí sinh theo dõi

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp tp hcm 2021

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 23,50

Ngành tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 24,50

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 21,00

Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính

Mã ngành: 7480108

Điểm chuẩn: 24,25

IOT với Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

Mã ngành: 7510304

Điểm chuẩn: 20,50

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 23,50

Công nghệ chuyên môn cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 24,00

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành: 7510202

Điểm chuẩn: 22,25

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 25,50

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206

Điểm chuẩn: 19,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 21,00

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm chuẩn: 20,25

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 22,50

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 25,25

Công nghệ thông tin quality cao

Mã ngành: 7480201C

Điểm chuẩn: 25,25

Công nghệ nghệ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 18,50

Kỹ thuật hóa phân tích

Mã ngành: 7510403

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 23,00

Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm

Mã ngành: 7720497

Điểm chuẩn: 18,50

Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm chuẩn: 18,50

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 21,00

Quản lý khu đất đai và tài chính tài nguyên

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 18,50

Quản lý khoáng sản môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 18,50

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,00

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 23,75

Tài chủ yếu ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,50

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 25,50

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 25,50

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 25,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24,50

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 26,00

Luật quốc tế

Mã ngành: 7380108

Điểm chuẩn: 24,25

Khoa học trang bị tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 23,25

Lời kết: Trên đó là thông tin về điểm chuẩn Đại họcCông Nghiệp tp.hcm chính thức vày kênh tuyển sinh 24h .vn thực hiện.