Trường Đại học tập Công Nghiệp hà thành (mã trường: DCN) ra mắt điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Từ đó điểm chuẩn chỉnh đại học tập công nghiệp năm 2021 giao động từ trăng tròn đến 26,45 điểm. Trường huấn luyện 36 ngành tập chung đa phần vào những khối Kỹ thuật, Ngôn ngữ, Công nghệ… chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 7120 chỉ tiêu trong số ấy 6.720 tiêu chuẩn được xét tuyển chọn theo cách thức dựa vào tác dụng thi giỏi nghiệp THPT. Cho nên vì vậy để trúng tuyển vào trường Đại học Công Nghiệp, thí sinh buộc phải đạt vừa phải 8 điểm/môn.

Ngành có điểm chuẩn tối đa là ngành ngôn từ Hàn Quốc cùng với điểm trúng tuyển chọn là 26,45 điểm.

Ngành bao gồm điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường: 20,08 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào ĐH Công Nghiệp năm 2021 cao hơn nữa so cùng với năm 2020 khoảng chừng 2,5 điểm.


Bạn đang xem: Điểm chuẩn 3 phương thức trường đại học công nghiệp hà nội năm 2022

*

Sau đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp qua từng năm nhằm thí sinh tham khảo

1: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công nghiệp năm 2021:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán =8.0 và NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 5
8 7480101 Khoa học trang bị tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng máy tính và media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.0 cùng NV≤11
12 7480108 Công nghệ kỹ thuật trang bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 với NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH A00; A01 26 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 7.8 với NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ nghệ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 7.8 với NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 6.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 6.8 cùng NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán =8.8 cùng NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: nước ngoài ngữ > 9.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 với NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách hàng sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 9.4 với NV≤ 4
34 7510209 Robot cùng trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5
35 7340125 Phân tích tài liệu kinh doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ máy hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Sung Không ? Ăn Bao Nhiêu Là Hợp Lý? 5 Cách Chế Biến Quả Sung Cho Bà Bầu

*

2: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp năm 2020:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 23.55 Tiêu chí phụ 1: Toán>8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 và NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 cùng NV8.4; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.4 với NV7; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7 cùng NV7.8; tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 cùng NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 và NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 và NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 cùng NV7.6; tiêu chí phụ 2: Toán=7.6 cùng NV8.8; tiêu chí phụ 2: Toán=8.8 và NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 với NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.6; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.6 với NV8.4; tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 với NV8.8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.8 và NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 cùng NV7.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7.2 với NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 cùng NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 với NV9; tiêu chí phụ 2: Toán=9 cùng NV5; tiêu chí phụ 2: Toán=5 với NV6.8; tiêu chí phụ 2: Toán=6.8 và NV7.8; tiêu chí phụ 2: Toán=7.8 cùng NV8; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8 và NV7; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=7 và NV8; tiêu chí phụ 2: Toán=8 và NV9.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=9.2 với NV8.4; tiêu chí phụ 2: Toán=8.4 và NV6.2; tiêu chí phụ 2: ngoại ngữ=6.2 và NV7.6; tiêu chuẩn phụ 2: ngoại ngữ=7.6 cùng NV8.6; tiêu chí phụ 2: Toán=8.6 và NV8.5; tiêu chuẩn phụ 2: Văn=8.5 và NV9; tiêu chuẩn phụ 2: Toán>9 với NV8.2; tiêu chuẩn phụ 2: Toán=8.2 cùng NV


phản hồi của bạn: