Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm học 2012-2013 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Đang xem: đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn khoa học

*

Trường :……………….. KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2012-2013Lớp 5………… Ngày ……..tháng ………..năm 2013.Họ tên:………………………….. Môn : KHOA HỌC – LỚP 5 Thời giao: 40 phút (không kể phát đề).Điểm Chữ kí của giáo viên chấm Chữ kí của giáo viên coi thi ……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. …………………………………….PHẦN I: ( 7 điểm ).Câu 1: ( 3 điểm ).Điền chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai ở các vào  sau.  a- Phơi quần áo trên dây điện.  b- Trú mưa dưới trạm điện.  c- Báo cáo cho người lớn khi phát hiện dây điện bị đứt.  d- Cây xanh hấp thụ năng lượng để sinh trưởng và phát triển.  e- Đồng có tính chất trong suốt, không gỉ, cứng nhưng dễ vỡ.  g- Thép dùng để làm nhà, bắt cầu qua sông, đường ray tàu hỏa, máy móc…Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :Câu 2: (1 điểm). Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa ? A. Trâu B. Bò C. Lợn D. KhỉCâu 3: (1 điểm). Hiện tượng nào dưới đây chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ? A. Nóng chảy và đông đặc. B. Nóng chảy và bay hơi. C. Bay hơi và ngưng tụ. D. Đông đặc và nóng chảy.Câu 4: (2 điểm).Dùng những từ in nghiêng trong ngoặc kép: “ han gỉ.

Xem thêm:

Xem thêm:

nkhi cháy, ống khói, chất thải, ô nhiễm,chất độc, khí các-bô-níc, kim loại” điền vào các dấu chấm … thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau: Tất cả các chất đốt …………………đều sinh ra ………………… cùng nhiều loại khí và………………… khác làm ………………… không khí, có hại cho người và động vật, thực vật;làm ………………… các đồ dùng, máy móc bằng ………………… Vì vậy, cần có những………………… để dẫn chúng lên cao, hoặc có các biện pháp để làm sạch, khử độc các………………… trong khói nhà máy.PHẦN II : ( 3 điểm )Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm cơ bản của hoa thụ phấn nhờ côn trùng; hoa thụ phấn nhờ gió. -Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………… -Hoa thụ phấn nhờ gió: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 2: Nêu tên 3 con vật đẻ trứng và 3 con vật đẻ con:a- Các con vật đẻ trứng: …………………………………………………………..b- Các con vật đẻ con : ……………………………………………………………ĐÁP ÁN : KHOA HỌC – LỚP 5 (Tham khảo).PHẦN I: ( 7 điểm ).Câu 1: ( 3 điểm ). Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Thứ tự cần điền : S – S – Đ – Đ – S – ĐCâu 2: (1 điểm). Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ nhiều con nhất trong một lứa ? A. Trâu B. Bò C. Lợn D. KhỉCâu 3: (1 điểm). Hiện tượng nào dưới đây chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ? A. Nóng chảy và đông đặc. B. Nóng chảy và bay hơi. C. Bay hơi và ngưng tụ. D. Đông đặc và nóng chảy.Câu 4: (2 điểm). Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.Dùng những từ in nghiêng trong ngoặc kép: “ han gỉ. khi cháy, ống khói, chất thải, ô nhiễm, chấtđộc, khí các-bô-níc, kim loại” điền vào các dấu chấm … thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau : Tất cả các chất đốt khi cháy đều sinh ra khí các-bô-níc cùng nhiều loại khí và chất thảikhác làm ô nhiễm không khí, có hại cho người và động vật, thực vật; làm han gỉ các đồ dùng,máy móc bằng kim loại. Vì vậy, cần có những ống khói để dẫn chúng lên cao, hoặc có các biệnpháp để làm sạch, khử độc các chất độc trong khói nhà máy.PHẦN II : ( 3 điểm )Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm cơ bản của hoa thụ phấn nhờ côn trùng; hoa thụ phấn nhờ gió. -Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt ,..hấp dẫn côn trùng . (VD : Dong riềng , phượng ,bưởi ,chanh ,cam,mướp ,bầu ,bí …) -Hoa thụ phấn nhờ gió: Không có màu sắc đẹp ,cánh nhỏ ,đìa hoa thường nhỏ hoặc không có . (VD : các loại cây cỏ ,lúa , ngô ,….) Câu 2: Nêu tên 3 con vật đẻ trứng và 3 con vật đẻ con: a- Các con vật đẻ trứng: cá vàng, bướm, cá sấu, rắn, chim, rùa, … b- Các con vật đẻ con : chuột, lợn, thỏ, khỉ, dơi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *