phương pháp sư vn » tin tức » Đời sống - xã hội » ánh mắt » lao lý - Đời sống » Dọc con đường tố tụng » nhìn ra trái đất » Tin quả đât » hồ sơ - bốn liệu » hồ sơ - tư liệu
Ngou00e0i viu1ec7c bu1ea3o ku00ea tu1ed9i phu1ea1m, Nu0103m Cam cu00f2n u0111u1ee7 uy u0111u1ec3 u0111u00f3ng vai u201cngu01b0u1eddi thu01b0u01a1ng thuyu1ebftu201d hu00f3a giu1ea3i hu1ea7u hu1ebft nhu1eefng mu1ed1i u00e2n ou00e1n giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n.
Thu nu1ea1p u201cchiu1ebfn tu01b0u1edbngu201d Du01b0u1edbi tru01b0u1edbng cu1ee7a Nu0103m Cam, ngou00e0i hu00e0ng lou1ea1t nhu1eefng tu00ean tuu1ed5i cu00f3 u201csu1ed1 mu00e1u201d nhu01b0 Lu00fd u201cu0111u00f4iu201d - tay ku1ef3 bu1ebbo hu1ebft su1ee9c quan liêu tru1ecdng vu00e0 lu1ee3i hu1ea1i u0111u00e3 tham mu01b0u cho Nu0103m Cam tu1ed5 chu1ee9c lu1ea1i nhu1eefng su00f2ng bu1ea1c di u0111u1ed9ng vu00e0 lu00f4i ku00e9o nhỏ bu1ea1c vu1ec1 chu01a1i u1edf su00f2ng u0111u00f4ng nu01b0u1eddm nu01b0u1ee3p.

Bạn đang xem: Cuộc đời nghiệt ngã

Gia nhu1eadp hu00e0ng ngu0169 tu00e2m phu00fac cu1ee7a Nu0103m Cam cu00f2n cu00f3 Su00e1u u201cnhu00e0u201d, Thu1ea3o u201cmau201d, ba Mu1ea1nh, Thu00e0nh u201cu0111u00f4lau201d, Thu1ecd u201cu0110u1ea1i uu00fdu201d (chu00e1u gu1ecdi Nu0103m Cam bu1eb1ng cu1eadu ruu1ed9t), Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d. Cu00f2n phu1ea3i ku1ec3 u0111u1ebfn nhu1eefng tu00ean giang hu1ed3 cu1ed9m cu00e1n nhu01b0 Luu00f4ng u201cu0111iu1ebfcu201d, Thu00e0nh Chu00e2n, ku1ebf u0111u1ebfn lu00e0 Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d gu1ed1c Hu00e0 Nu1ed9i, chuyu00ean tu1ed5 chu1ee9c su00f2ng xu00f3c u0111u0129a. Cuu1ed1i cu00f9ng lu00e0 Cu01b0u1eddng u201chu00edpu201d, cu00f3 u0111u1ea1i bu1ea3n doanh lu00e0 quu00e1n karaoke u00f4m tru00ean u0111u01b0u1eddng Vu00f5 Vu0103n Tu1ea7n, u0111u01b0u1ee3c xem lu00e0 ghu00ea gu1edbm nhu1ea5t. Luu00f4ng u201cu0111iu1ebfcu201d u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam biu1ebft tiu1ebfng lu00e0 trung thu00e0nh vu00e0 lu1ef3 lu1ee3m tu1eeb hu1ed3i cu00f2n lu00e0m cai su00f2ng mang lại Huu1ef3nh Tu1ef3 (mu1ed9t trong 4 gu00e3 du u0111u1ea3ng nu1ed5i tiu1ebfng thu1eddi u0110u1ea1i Cathay). Cu01b0u với gu00e3 giang hu1ed3 thu1ea5t thu1ebf nhu01b0ng cu00f3 mu00e1u liu1ec1u mu1ea1ng nu00e0y, Nu0103m Cam nhu1ea9m tu00ednh u0111u1ebfn viu1ec7c du00f9ng Luu00f4ng u201cu0111iu1ebfcu201d vu00e0o cuu1ed9c thanh tou00e1n mu00e0 theo y, chu1ec9 cu00f3 Luu00f4ng mu1edbi u0111u1ee7 gan du1ea1, cu00f3 nhiu1ec1u u0111iu1ec1u lu1ee3i. u0110u1ec3 Luu00f4ng cu00f3 thu1ec3 su1ed1ng mu1ed9t cu00e1ch tu1ea1m gu1ecdi lu00e0 u201ccu01a1m no bu00f2 cu01b0u1ee1iu201d nhu01b0ng khu00f4ng thu1ec3 tru1edf thu00e0nh giu00e0u cu00f3 u0111u1ec3 luu00f4n lu1ec7 thuu1ed9c vu00e0o mu00ecnh, Nu0103m Cam cung cu1ea5p mu1ecdi yu00eau cu1ea7u cu1ee7a tu00ean u0111u00e0n em u201cu0111iu1ebfc lu00e1cu201d nu00e0y vào chu1eebng mu1ef1c cu00f2n kiu1ec3m sou00e1t u0111u01b0u1ee3c. Luu00f4ng gu00e1 nghu0129a vu1edbi nu1eef quu00e1i Hu00e0 u201ctru1ec1u201d - mu1ed9t ngu01b0u1eddi xuu1ea5t thu00e2n tu1eeb gia u0111u00ecnh tu1eed tu1ebf nhu01b0ng lu1ea1i khu00f4ng cu00f3 chu00fat u0111u00e0ng hou00e0ng nu00e0o. Nhu1eefng u0111u00f2i hu1ecfi quu00e1 quu1eaft cu1ee7a cu00f4 vu1ee3 xinh xu1eafn, tru1ebb trung lu00e0m Luu00f4ng ngu00e0y cu00e0ng lu00fan su00e2u vu00e0o vu00f2ng kiu1ec1m tu1ecfa cu1ee7a Nu0103m Cam. Mu1ed9t chiu1ebfn tu01b0u1edbng khu00e1c cu1ee7a Nu0103m Cam khiu1ebfn giang hu1ed3 tu1eeb nam ra Bu1eafc u0111u1ec1u nu1ec3 phu1ee5c u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 Thu00e0nh Chu00e2n. Thu00e0nh Chu00e2n tu00ean thu1eadt lu00e0 Ngu00f4 Chu00ed Thu00e0nh, gu00e3 thu00edch u0111u1ecdc tiu1ec3u thuyu1ebft u201cBu1ec9 vu1ecfu201d cu1ee7a nhu00e0 vu0103n Nguyu00ean Hu1ed3ng, ru1ea5t thu00edch tu00ednh cu00e1ch tu00ean tu01b0u1edbng cu01b0u1edbp u1edf bu1ebfn Bu00ednh ngu00e0y xu01b0a. Chu00ednh vu00ec thu1ebf gu00e3 hu1ecdc u0111u01b0u1ee3c cu00e1i lu1ebd quu00e2n tu1eed nhu01b0 thu1eddi u201cLu01b0u01a1ng Su01a1n Bu1ea1cu201d, u0111u00f3 lu00e0 khu00f4ng cu1eady thu1ebf hiu1ebfp u0111u00e1p ku1ebb yu1ebfu, ngu01b0u1eddi lu00e0nh mu00e0 ngu01b0u1ee3c lu1ea1i cu00f2n su1eb5n su00e0ng giu00fap hu1ecd khi hu1ecd bu1ecb ku1ebb khu00e1c hu00e0 hiu1ebfp, cu01b0u1edbp bu00f3cu2026 Vu1edbi ngu01b0u1eddi thu01b0u1eddng khu00f4ng cu00f3 liu00ean quan, hu1ecd nghu0129 Thu00e0nh lu00e0 ngu01b0u1eddi lu1ea1nh lu00f9ng nhu01b0ng cu00f3 tu00e2m. Thu00e0nh chu00e2n cu00f3 bu1ea3n lu0129nh, khu00f4n ngoan, mu1ecdi va chu1ea1m u0111u1ec1u muu1ed1n giu1ea3i quyu1ebft bu1eb1ng u0111u1ed1i thou1ea1i, khu00f4ng u0111u1ea1t ku1ebft quu1ea3 khi u0111u00f3 huyu1ebft chiu1ebfn thu00ec Thu00e0nh luu00f4n lu00e0 ku1ebb nu1eafm phu1ea7n thu1eafng vào tay vu00ec y biu1ebft tiu00ean liu1ec7u, su1eafp xu1ebfp vu00e0 u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 hiu1ec3u u0111u1ed1i thu1ee7. Nu0103m Cam lu1edbn lu00ean tu1eeb su00f2ng bu1ea1c ru1ed3i cu0169ng chu00ednh su00f2ng bu1ea1c u0111u00e3 sở hữu lu1ea1i mang đến Nu0103m Cam ru1ea5t nhiu1ec1u tiu1ec1n bu1ea1c, thu1ebf lu1ef1c. Nhu1eefng ai u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed3ng tiu1ec1n cu1ee7a Nu0103m Cam buu00f4ng ra su1ebd phu1ea3i bu1ecb tru1ea3 giu00e1 u0111u1eaft nu1ebfu khu00f4ng tru00f3i chu1eb7t u0111u1eddi mu00ecnh vu00e0o su1ef1 sai khiu1ebfn cu1ee7a u00f4ng ta nhu01b0 mu1ed9t ku1ebb u201cu0103n cu01a1m chu00faa phu1ea3i mu00faa tu1ed1i ngu00e0yu201d. Nhu1eefng tu00ean giang hu1ed3 u0111ang hu00e0nh nghu1ec1 gu1eb7p tru1eafc tru1edf, bu1ecb truy nã nu00e3 cu00f9ng u0111u01b0u1eddng u0111u1ec1u u0111u1ebfn xin u201ccu1eadu Nu0103mu201d, che chu1edf. Hu00e0ng lou1ea1t u0111u00e1m u0111u00e0n em lu00e2n cu1eadn cu1ee7a Nu0103m Cam cài đặt nhu00e0 lu1ea7u, tu1eadu xu1ebf hu1ed9p. u0110u00e1m quu00e1i nhu1eadp nha bu00ecnh an vu00f4 su1ef1 sau hu00e0ng lou1ea1t vu1ee5 u201cdu1ecdn hu00e0ngu201d khu vực thu01b0u01a1ng xu00e1 Chu1ee3 Lu1edbn, Bu00ecnh Tu00e2y. u0110u00e1m quu00e1i cu0169ng tung hou00e0nh khu1eafp bu1ebfn xe lam, xe cộ buu00fdt giỏi cu0169ng khoan thai u201cu0111i chu1ee3u201d tu1eeb cu00e1c quần thể Chu1ee3 Lu1edbn u0111u1ebfn chu1ee3 nhu1ecf. Chu1ec9 riu00eang u0111u00e1m cu01b0u1edbp giu1eadt u0103n u201cbayu201d lu00e0 u0111u1ea1i cu1ea5m ku1ef5, bu1ecb Nu0103m Cam su1eb5n su00e0ng chu1ec9 u0111iu1ec3m, cu1ed1ng nu1ea1p bu1ecdn nu00e0y mang đến cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1. Tou00e0n bu1ed9 u0111u00e1m quu00e1i Su00e0i Gu00f2n ai biu1ebft phu1eadn nu1ea5y, phu1ea3i u0111u1ec1u u0111u1eb7n cu1ed1ng nu1ea1p hu00e0ng thu00e1ng mang đến Nu0103m Cam. Su1ed1 tiu1ec1n nu00e0y su1ebd u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam du00f9ng vu00e0o u201cchi phu00ed bu00ecnh anu201d mang lại cu00e1c u0111u00e0n em. Mu00e1nh tu00ecnh cu1ea3m nu00e0y tu1ea1o mang lại cu00e1c tu00ean quu00e1i cu1ea3m giu00e1c mu00ecnh u0111u01b0u1ee3c u00f4ng tru00f9m quan lại tu00e2m nu00e2ng u0111u1ee1. Vu1edbi giang hu1ed3 Cu1ea7u Muu1ed1i, nu01a1i phu00e1t tu00edch vu00e0 thu00e0nh danh hu00e0ng lou1ea1t anh chu1ecb cu1ed9m cu00e1n, Nu0103m Cam mu1edf ru1ed9ng quan tiền hu1ec7 vu00e0 hu00ecnh thu00e0nh liu00ean ku1ebft ngu1ea7m vu1edbi cu00e1c thu1ebf lu1ef1c khu00e1c nhau. Phu1ea3i ku1ec3 u0111u1ebfn Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d - ku1ebb u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0u1ee3c giang hu1ed3 phong tu1eb7ng danh xu01b0ng u0111u1ea7y tu00ednh mu1ec9a mai bu1edfi gu00e3 lu00e0 nhỏ ru1ec3 cu1ee7a u00f4ng tru00f9m Nu0103m Cam, Hiu1ec7p u0111u00e3 cu00f3 lu1ee3i ru1ea5t nhiu1ec1u bởi thuu1edf xu01b0a tu1eebng lu00e0 tu00ean u0111u1ea7u u0111u01b0u1eddng xu00f3 chu1ee3 khu Cu1ea7u Muu1ed1i. Ru1ed3i u0111u1ebfn Chu00e2u Phu00e1t Lai Em, thu00e0nh danh tu1eeb vu1ee5 u201ccu1ea1ch tay u0111u00f4iu201d vu00e0 u0111u00e2m chu1ebft 1 gu00e3 giang hu1ed3 giu1ecfi vu00f5 vu00e0 su1ed1 mu00e1 giang hu1ed3 (chu00e1u cu1ee7a u0110u1ef1c u201cbu00e0 Tiu1ec1uu201d) nhu01b0ng khu00f4ng hu1ec1 bu1ecb ku1ebft u00e1n. u0110u00e2y lu00e0 bu00ed u1ea9n lu00e0m giu1edbi giang hu1ed3 u0111u00e2m ra chu1eddn mu1eb7t Lai Em. Lai Anh, mu1ed9t tu00ean chu1ec9 nhu1edd nu00fap theo su1ef1 nu1ed5i danh cu1ee7a Lai Em mu00e0 cu00f3 thu1ec3 tha hu1ed3 lu00e0m mu01b0a lu00e0m giu00f3 mu1ed9t cu00f5i. Sau Lai Em, anh em Cu Bu00e1o, Cu Tu01b0 (cu00f2n cu00f3 tu00ean gu1ecdi lu00e0 Tu01b0 u201cru00e2uu201d) cu00f3 thu1ec3 tu1ed5 chu1ee9c cu00e1c tru01b0u1eddng gu00e0 mu1ed9t cu00e1ch thuu1eadn lu1ee3i vu00ec cu00f3 cu00e1c u201cu00f4ng thu1ea7yu201d u0111u1ee9ng sau lu01b0ng. Vu1edbi chiu1ebfc thu1ebb cu1ed9ng tu00e1c viu00ean quu00e2n bu00e1o vày Mu01b0u1eddi u201cu0111iu1ec7pu201d, lu00fac u1ea5y lu00e0 phu00f3 ban phu1ee5 tru00e1ch cu1ea5p, Cu Tu01b0 nghiu1ec5m nhiu00ean u0111u1ee9ng ngou00e0i vu00f2ng luu1eadt phu00e1p, do tu00ednh cu1ea3 nu1ec3 cu1ee7a cu00e1c vu1ecb giu1edbi chu1ee9c cu00f4ng an vu1edbi ngu00e0nh quu00e2n bu00e1o. Lai Em cu00f2n cu00f3 su1ef1 yu1ec3m tru1ee3 ra mu1eb7t cu1ee7a Thiu1ebfu tu00e1 Ngu1ecdc (cu00f2n gu1ecdi lu00e0 Ngu1ecdc u201csu1ecd nu00e3ou201d vị bu1ecb thu01b0u01a1ng u1edf u0111u1ea7u tru00ean chiu1ebfn tru01b0u1eddng K) - ku1ebb u0111u00e3 liu00ean ku1ebft lu00e0m u0103n vu00e0 thu1ecd lu00e3nh cu1ee7a Lai Em quu00e1 nhiu1ec1u u0111u1ebfn u0111u1ed9 quu00ean cu1ea3 mu00ecnh lu00e0 quu00e2n nhu00e2n. Su00e0i Gu00f2n nhu1eefng nu0103m giu1eefa thu1eadp ku1ef7 90 lu00e0 thu1eddi u0111iu1ec3m thu1ebf lu1ef1c Nu0103m Cu00e0m bu00e0nh tru01b0u1edbng, biu1ebfn khu Chu1ee3 Lu1edbn thu00e0nh lu00e3nh u0111u1ecba bu1ea5t khu1ea3 xu00e2m phu1ea1m cu1ee7a bu0103ng nhu00f3m vày y cu1ea7m u0111u1ea7u.

Xem thêm: Đội Hình Mạnh Nhất Của Mu - Tổng Hợp Đội Hình Mu Mạnh Nhất Mọi Thời Đại

Lu00fac u0111u00f3, Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d, nhu00e2n vu1eadt cu00f3 tiu1ebfng nhu1ea5t u0111u1ea5t Bu1eafc quyu1ebft u0111u1ecbnh nam giới tiu1ebfn u0111u1ec3 lu00e0m u0103n. Nu0103m Cam tu00ecm hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c biu1ebft quu00e1 khu1ee9 cu1ee7a Su01a1n sinh nu0103m 1962 gu1ed1c Hu00e0 Nu1ed9i, du00e1ng ngu01b0u1eddi thu01b0 sinh, nu01b0u1edbc domain authority tru1eafng bu00f3c nu00ean biu1ec7t danh lu00e0 u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d. Giang hu1ed3 u0111u1ea5t Bu1eafc, ngu01b0u1eddi ta chu1ec9 biu1ebft u0111u1ebfn nhị u0111u1ea1i gia lu00e0 Khu00e1nh u201ctru1eafngu201d vu00e0 Phu00fac u201cbu1ed3u201d, cu00f2n tu00ean tuu1ed5i cu1ee7a Su01a1n vu1eabn chu1ec9 lu00e0 u1ea9n su1ed1. Hu00f3a giu1ea3i u00e2n ou00e1n giang hu1ed3 Ngou00e0i viu1ec7c bu1ea3o ku00ea tu1ed9i phu1ea1m, Nu0103m Cam cu00f2n u0111u1ee7 uy u0111u1ec3 u0111u00f3ng vai u201cngu01b0u1eddi thu01b0u01a1ng thuyu1ebftu201d hu00f3a giu1ea3i hu1ea7u hu1ebft nhu1eefng mu1ed1i u00e2n u00e1i giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n. Cu00e2u chuyu1ec7n sau u0111u00e2y lu00e0 vu00ed du1ee5 mang đến thu1ea5y cu00e1i uy cu1ee7a u00f4ng tru00f9m lu1edbn cu1ee1 nu00e0o. Vu0169 tru01b0u1eddng VIP tru00ean u0111u01b0u1eddng Nguyu1ec5n Vu0103n Chiu00eam, hu00e0ng u0111u00eam, du00e2n chu01a1i lu1eafm cu1ee7a nhiu1ec1u tiu1ec1n tu1eeb cu00e1c nu01a1i u0111u1ebfn tu1ee5 tu1eadp ca hu00e1t, nhu1ea3y nhu00f3t. Chu1ee7 nhu00e2n vu0169 tru01b0u1eddng luu00f4n hu1eadu u0111u00e3i Thu00e0nh Chu00e2n mu1ed9t chai Hennessy X.O miu1ec5n phu00ed mu1ed7i lúc u0111u1ebfn vu0169 tru01b0u1eddng. Trong lúc Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d, mu1ed9t tay chu00e2n thu00e2n tu00edn khu00e1c cu1ee7a Nu0103m Cam lu1ea1i phu1ea3i u00e8 cu1ed5 sở hữu vu00e9 nu00ean ru1ea5t lu1ea5y lu00e0m u0111u1ed1 ku1ef5 Thu00e0nh Chu00e2n. Gu00e3 cho u0111u00e0n em du00f2 la lu00ean phu01b0u01a1ng u00e1n u201cgu1ee1 bu1ea3n su1ed1 giang hu1ed3u201d cu1ee7a Thu00e0nh Chu00e2n. Nu1eeda u0111u00eam, Thu00e0nh Chu00e2n ru1eddi vu0169 tru01b0u1eddng VIP, nhu00f3m su00e1t thu1ee7 liu1ec1n bu00e1m theo. u0110u1ebfn mu1ed9t u0111ou1ea1n u0111u01b0u1eddng vu1eafng, nhu00f3m su00e1t thu1ee7 chu1eb7n Thu00e0nh Chu00e2n, chu00e9m vu00e0o lu01b0ng vu00e0o vai u0111u1ec3 gu1ecdi lu00e0 u201ccu1ea3nh cu00e1ou201d. Liu1ec7u thu1ebf chu1ec9 cu00f3 mu1ed9t mu00ecnh, Thu00e0nh Chu00e2n có vu1ebft thu01b0u01a1ng u0111u1ebfn bu1ec7nh viu1ec7n bu0103ng bu00f3 vu00e0 yên ổn lu1eb7ng khu00f4ng nu00f3i mu1ed9t lu1eddi du00f9 biu1ebft chu1eafc ai u0111u1ee9ng sau chu1ec9 u0111u1ea1o hu1ea1 thu1ee7 mu00ecnh. Thu1ebf nhu01b0ng, cu00e1nh u0111u00e0n em Hu1ea3i Phu00f2ng cu1ee7a Thu00e0nh Chu00e2n, u0111i u0111i vu1ec1 vu1ec1 thu00e0nh phu1ed1 Hoa Phu01b0u1ee3ng u0111u1ecf, u0111u00e3 u0111em nu1ed7i nhu1ee5c cu1ee7a riu00eang Thu00e0nh Chu00e2n ku1ec3 lu1ea1i mang lại u201cgiang hu1ed3 u0111u1ea5t Cu1ea3ngu201d biu1ebft. Thu00e0nh phu1ed1 Hu1ea3i Phu00f2ng vu1ed1n nu1ed5i danh lu00e0 nu01a1i lu1ea7n lu01b0u1ee3t mu1ecdc lu00ean nhu1eefng tay u201cchu1ecdc tru1eddi khuu1ea5y nu01b0u1edbcu201d, vu00ec vu1eady lúc nghe tới chuyu1ec7n ku1ec3 lu1ea1i, giang hu1ed3 u0110u1ea5t Cu1ea3ng khu00f4ng du1ec5 chu1ecbu nu1ed7i nhu1ee5c nu00e0y, quyu1ebft tu00ecm ku1ebb u201cgu1ee1 su1ed1u201d cu1ee7a u201cgiang hu1ed3 u0111u1ea5t Cu1ea3ngu201d u0111u1ec3 tu00ednh su1ed5. Ngu1ed3i cu00f9ng bu00e0n vu1edbi Cu Lu00fd (mu1ed9t tay giang hu1ed3 khu00e9t tiu1ebfng u0110u1ea5t Cu1ea3ng) lu00e0 1 tu00ean cu00f9ng u0111u1ed9 tuu1ed5i, vu1ebb mu1eb7t hung u00e1c lu1ea7m lu00ec u0111ang u201cu0111u00e1nh hu01a1iu201d Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d. Lu00fac nu00e0y mu1ed9t u1ea3 u0111u00e0o thu00e2n tu00edn cu1ee7a Nu0103m Cam ngu1ed3i su00e0 vu00e0o lu00f2ng Cu Lu00fd vuu1ed1t ve sầu mu01a1n chu1edbn. Cu Lu00fd nhu00ecn qua bu1ea1n ngu1ea7m hu1ecfi u00fd, gu00e3 bu1ea1n lu1eafc u0111u1ea7u, mu1eb7t vu1eabn lu1ea1nh nhu01b0 bu0103ng. Vu1ed1n tu1eebng tru1ea3i gớm nghiu1ec7m, u1ea3 u0111u00e0o nu00e0y biu1ebft ngay lập tức cu00f3 chuyu1ec7n khu00f4ng u1ed5n, giu1ea3 lu1ea3 mu1ea5y cu00e2u ru1ed3i lui luu00f4n ra ngou00e0i bu00e1o tin đến Nu0103m Cam. Nghe ku1ec3 lu1ea1i u0111u1ea7u u0111uu00f4i, y tu00e1i mu1eb7t, biu1ebft ngay lập tức lu00e0 cu00f3 chuyu1ec7n lu1edbn. Nu0103m Cam bu1ea3o: u201cCu Lu00fd mu1ed7i lúc vu00e0o Su00e0i Gu00f2n thu01b0u1eddng u0111u1ebfn gu1eb7p y u0111u1ec3 chu00e0o xu00e3 giao, lu1ea7n nu00e0y chu00fang u0111u1ebfn mu1ed9t cu00e1ch u00e2m thu1ea7m, u1eaft lu00e0 cu00f3 vu1ea7n u0111u1ec1u201d. Nu0103m Cam vu1edbi su1ef1 nhu1ea1y bu00e9n bu1ea9m sinh, u0111ou00e1n ra tức thì Cu Lu00fd muu1ed1n gu00ec. Suy nghu0129 mu1ed9t lu00fac, Nu0103m Cam gu1ecdi u0111iu1ec7n thou1ea1i đến Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d cau mu00e0y gu1eb1n giu1ecdng ra lu1ec7nh đến gu00e3 u0111u00e0n em vu1ec1 nhu00e0 nu1eb1m thu1ee7 thu1ebf. Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d hu1ed1t hou1ea3ng biu1ebft cu00f3 chuyu1ec7n nu00ean hu1ecfi du1ed3n qua u0111iu1ec7n thou1ea1i nhu01b0ng Nu0103m Cam khu00f4ng tru1ea3 lu1eddi. Nu0103m Cam bu01b0u1edbc vu00e0o phu00f2ng karaoke, cu01b0u1eddi xu00e3 giao. Thu1ea5y u00f4ng tru00f9m xu00e3 hu1ed9i u0111en miu1ec1n phái nam u0111u1ed9t ngu1ed9t xuu1ea5t hiu1ec7n, hai gu00e3 giang hu1ed3 Hu1ea3i Phu00f2ng vu1ed9i u0111u1ee9ng du1eady u0111u00f3n tiu1ebfp. Nu0103m Cam vu1edd tru00e1ch mu00f3c: u201cHai chu00fa vu00e0o chu01a1i sao khu00f4ng nhu1eafn anh mu1ed9t tiu1ebfng, lu1ee1 tu1ee5i nhu1ecf cu00f3 gu00ec thu1ea5t thu1ed1, anh biu1ebft u0103n nu00f3i lu00e0m sao vu1edbi nhau?u201d. u0110u01b0a mu1eaft nhu00ecn nhau ngu1ea7m hu1ed9i u00fd, sau phu00fat yên ổn lu1eb7ng, Cu Lu00fd lu00ean tiu1ebfng: u201cEm xin giu1edbi thiu1ec7u vu1edbi anh Nu0103m u0111u00e2y lu00e0 Hu00f9ng u201ctu00f3tu201d, bu1ea1n thu00e2n cu1ee7a em, bu00e2y giu1edd u0111ang su1ed1ng u1edf Anh Quu1ed1c vu1ec1 Viu1ec7t phái mạnh chu01a1iu201d. u201cHu00e2n hu1ea1nh u0111u01b0u1ee3c biu1ebft chu00fa Hu00f9ng!u201d, Nu0103m Cam vu1eeba nu00f3i vu1eeba u0111u01b0a tay ra bu1eaft. Sau vu00e0i ly xu00e3 giao, Nu0103m Cam vu00e0o u0111u1ec1: u201cNghe tu1ee5i nhu1ecf bu00e1o lu1ea1i hu00ecnh nhu01b0 chu00fa Lu00fd cu00f3 u00fd tu00ecm thu1eb1ng Mu01b0u1eddi?u201d. u0110u1eafn u0111o mu1ed9t lu00fac, Cu Lu00fd nu00f3i tou1ea1c: u201cNu00f3i thu1eadt vu1edbi anh Nu0103m, chuyu1ec7n cu1ee7a bu1ecdn em vu1edbi thu1eb1ng Mu01b0u1eddi u201cu0111enu201d, mong muốn anh u0111u1eebng xen vu00e0o! Danh du1ef1 cu1ee7a u0111u1ea5t Hu1ea3i Phu00f2ng u0111u00e2u cu00f3 thu1ec3 u0111u1ec3 mang đến ai muu1ed1n lu00e0m gu00ec thu00ec lu00e0m! Em nghe mu1ea5y u0111u1ee9a em nu00f3 bu1ea3o thu1eb1ng Mu01b0u1eddi nu00e0y lu00e1o lu1eafmu201d. Vu1eabn giu1eef nu00e9t mu1eb7t thu1ea3n nhiu00ean, Nu0103m Cam mu1ec1m mu1ecfng u0111u1ee1 lu1eddi: u201cu1ed2 cu00f3 gu00ec u0111u00e2u chu00fa ngu1ea1i anh buu1ed3n. Giang hu1ed3 va chu1ea1m nhau lu00e0 lu1ebd thu01b0u1eddng mu00e0!u201d. Nu0103m Cam ngu1ed3i xuu1ed1ng vu1edbi lu1ed1i nu00f3i chuyu1ec7n khu00f4n khu00e9o khu00f4ng khu00f3 u0111u1ec3 moi u0111u01b0u1ee3c hu1ebft ruu1ed9t gan Cu Lu00fd. Nu0103m Cam u00f4n tu1ed3n: u201cCu00f3 lu1ebd cu00e1c chu00fa hiu1ec3u lu1ea7m ru1ed3i, thu1eb1ng Mu01b0u1eddi cu0169ng lu00e0 thu1eb1ng biu1ebft u0111iu1ec1u lu1eafm, nu1ebfu khu00f4ng, du1ec5 gu00ec anh nhu1eadn nu00f3 vu1ec1 lu00e0m thu1eb1ng emu201d. Nhu1eadn ra nu00e9t mu1eb7t chuyu1ec3n biu1ebfn tru00ean gu01b0u01a1ng mu1eb7t cu1ee7a nhì tay anh chu1ecb Hu1ea3i Phu00f2ng, Nu0103m Cam biu1ebft thu00e0nh cu00f4ng nu00ean tiu1ebfp tu1ee5c u00f4n tu1ed3n hu00f3a giu1ea3i hu1eadn thu00f9 ru1ed3i tu1eeb lu00fac nu00e0o tu01b0u1edbc luu00f4n khu1ea9u su00fang cu1ee7a Cu Lu00fd u0111ang tru1ef1c nhu1ea3 u0111u1ea1n. (Cu00f2n nu1eefa) Lu00ca Vu0168-THUu1ef6 SINH-PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN