Khi tính lương theo hệ số lương, thâm nám niên công tác làm việc là giữa những yếu tố quan liêu trọng. Thuộc hanoitranserco.com.vn khám phá cách tính rạm niên công tác nhanh chóng và đúng đắn dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức tính thâm niên trong excel

Sử dụng hàm DATEDIF để tính thâm nám niên công tác

Để tính thâm niên công tác làm việc trên bảng tính Excel, ta sử dụng hàm DATEDIF. Hàm này khi sử dụng sẽ trả về giá trị là số ngày (hoặc số năm, số tháng) thân hai khoảng chừng thời gian. Cú pháp của hàm DATEDIF như sau:

 DATEDIF(Firstdate, Enddate, Option)

Trong đó:

Firstdate là ngày bắt đầu của khoảng thời hạn cần tính toán.

– Enddate là ngày xong của khoảng thời gian cần tính toán.

Option: quyết định hiệu quả tính toán vẫn trả về theo số ngày, tháng xuất xắc năm. Có có những tùy chọn sau:

“d”: trả về số ngày giữa hai khoảng thời gian.“m”: trả về số tháng thân hai khoảng thời hạn (chỉ rước phần nguyên).“y”: trả về số năm giữa hai khoảng thời hạn (chỉ rước phần nguyên).“yd”: trả về số ngày lẻ của năm thân hai khoảng chừng thời gian.“ym”: trả về số mon lẻ của năm giữa hai khoảng tầm thời gian.“md”: trả về số ngày lẻ của tháng giữa hai khoảng thời gian (số ngày chưa tròn tháng).

Xem thêm: Cận Cảnh Quá Trình Thụ Tinh Ống Nghiệm, Thụ Tinh Ống Nghiệm

Hướng dẫn tính rạm niên công tác

Ví dụ: ta nên tính thâm niên công tác của những nhân viên bên dưới bảng tính sau:

*

Tại ô C3 của bảng tính, chúng ta nhập cách làm tính như sau, sau đó ấn Enter:

=DATEDIF(B3,TODAY(),"y")&" năm "&DATEDIF(B3,TODAY(),"ym")&" mon "&DATEDIF(B3,TODAY(),"md")&" ngày"

*

Trong cách làm trên:

C3: là ô đầu tiên trong cột “Thâm niên công tác” tương xứng với thâm nám niên của người trước tiên trong bảng tính.

B3: là ô cất giá trị “Ngày vào công ty” của nhân viên thứ nhất trong bảng tính.

Sau khi ấn ENTER kết quả trả về sẽ cụ thể đến ngày, tháng, năm như sau:

*

Sau kia bạn coppy công thức nhằm tính thâm niên cho tổng thể nhân viên tất cả trong bảng tính. Kết quả nhận được như bảng dưới.

*

Trên đây là cách tính thâm nám niên công tác nhanh lẹ và tiện lợi trên Excel. Mời chúng ta đọc xem thêm và áp dụng. Chúc chúng ta thành công.